بورس۲۴
1402/10/09
14:26
خروج سنگین پول خرد از صندوق های با درآمد ثابت

در صندوق های با درآمد ثابت بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان خروج پول خرد اتفاق افتاد. در حالی که روز چهارشنبه ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی جذب این صندوق ها شده بود.

بورس۲۴ : نخستین روز معاملاتی از دومین هفته دی ماه با برتری نمادهای سبزپوش و قدرتنمایی خریداران همراه بود. در انتها ۶۳ درصد از نمادها در محدوده مثبت به کار خود خاتمه دادند. پس از اتمام بازار ۶۲ صف خرید و ۲۹ صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.


سهم حقیقی ها از کل خریدها و فروش ها نزدیک به هم و به ترتیب برابر با ۸۰ و ۷۹ درصد بود.


خالص ارزش معاملات خرد با ۶ درصد افزایش نسبت به روز چهارشنبه به ۴,۵ همت رسید. صدرنشین ارزش معاملات به ترتیب گروه های انبوه سازی، خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی، شیمیایی و سرمایه گذاری ها بودند.


تراز پول خرد بازار ۶ میلیارد تومان مثبت شد. نمادهای حفارس، همراه، ثشاهد، ثپردیس، پکرمان، غشصفا، تاپیکو، فسبزوار، های وب و نطرین صدرنشین تزریق پول از سوی حقیقی ها بودند. حقوقی ها بیش از همه از دی، نوری، خودرو، شکربن، شپنا، فملی و خساپا حمایت کردند.


با لحاظ کردن صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد به ۵ همت رسید و ۸۸ میلیارد تومان پول خرد جذب بازار شد. در صندوق های با درآمد ثابت اما بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان خروج پول خرد اتفاق افتاد. در حالی که روز چهارشنبه ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی جذب این صندوق ها شده بود.


طی روز جاری شاخص کل بیش از ۵ هزار واحد رشد کرد که بخش عمده آن را مدیون افزایش قیمت نمادهای فولاد، همراه، وبصادر، وکغدیر، تاپیکو و خودرو بود. شاخص هموزن نیز بالغ بر ۴ هزار واحد بر ارتفاع خود افزود. شاخص فرابورس هم ۱۱۰ واحد بالا رفت. خاور، هرمز، ثپردیس، حخزر، گلدیرا و سامان بیشترین تاثیر مثبت و بپاس عمده ترین اثر منفی را بر آن داشتند.


امروز شاهد ۳۲ معامله بلوکی در بازار بودیم که وخاور با ۱۲۰,۹ میلیون سهم از لحاظ حجمی و تپسی با ۶۹,۷ میلیارد تومان از لحاظ مبلغی صدرنشین آن ها بودند.


وضعیت بازار در دی ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۲دی

۴,۴۲۰

-۱۵۰

۲,۲۰۸,۳۴۲

۷۶۱,۸۰۲

۳دی

۴,۵۵۰

-۲۹۰

۲,۲۰۰,۱۱۲

۷۶۱,۲۳۵

۴دی

۴,۶۵۰

-۲۵۶

۲,۱۹۴,۵۰۵

۷۶۰,۶۲۴

۵دی

۴,۶۶۰

-۵۳۰

۲,۱۷۸,۷۷۸

۷۵۵,۲۵۶

۶دی

۴,۲۳۰

-۱۸

۲,۱۷۷,۴۵۵

۷۵۵,۲۹۸

۹دی

۴,۵۰۰

۶

۲,۱۸۲,۷۲۵

۷۵۹,۶۵۴

مجموع

۲۷,۰۱۰

-۱,۲۳۸

-۱.۲٪

-۰.۲٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

زماهان

۲۴.۸

۳۵.۵

۷

۶.۶۳

۲

ثعمرا

۷.۳

۱۲.۳

۶.۹۹

۶.۳

۳

غشصفا

۹.۳

۱۵.۴

۶.۹۷

۶.۳۹

۴

خلنت

۱۲.۲

۳۱.۱

۶.۹۷

۶.۶۸

۵

ثرود

۱۳.۸

۲۳.۱

۶.۹۶

۵.۲۷

۶

نطرین

۲۷.۰

۵۵.۶

۶.۹۵

۶.۷۹

۷

فتوسا

۱۳.۰

۱۰.۳

۶.۹۲

۶.۱۳

۸

ثپردیس

۳۰.۰

۶۷.۳

۶.۹۲

۶.۹۲

۹

ساینا

۴.۲

۲۲.۲

۶.۹

۵.۱۳

۱۰

ثباغ

۵.۱

۴.۲

۶.۸۷

۶.۷۴

۱۱

همراه

۱۰۷.۹

۶۳.۶

۴.۹۹

۴.۹۹

۱۲

سدشت

۰.۴

۳.۱

۴.۹۹

۲.۸۴

۱۳

لپارس

۰.۲

۰.۶

۴.۹۸

۲.۰۳

۱۴

پیزد

۶.۷

۲.۷

۴.۹۸

۴.۰۹

۱۵

پکرمان

۵.۷

۲۲.۴

۴.۹۸

۴.۹۸

۱۶

فلامی

۳.۴

۴.۰

۴.۹۸

۴.۴۴

۱۷

بنو

۵.۹

۲.۵

۴.۹۸

۴.۸۶

۱۸

کبافق

۱.۹

۶.۳

۴.۹۸

۴.۹۱

۱۹

فماک

۰.۴

۰.۴

۴.۹۷

۴.۹۷

۲۰

والماس

۴۳.۳

۱۱.۴

۴.۹۷

۴.۷۷

۲۱

داتام

۹.۷

۱.۶

۴.۹۷

۴.۹۷

۲۲

کرومیت

۱۲.۰

۱۷.۳

۴.۹۶

۴.۹۶

۲۳

بکاب

۱۱.۰

۱۷.۰

۴.۹۵

۳.۶۱

۲۴

رنیک

۱۰.۹

۱۰.۳

۴.۹

۴.۷۹

۲۵

کیمیا

۱۵.۴

۸.۳

۴.۸۴

۴.۴۶

۲۶

ورازی

۳۵.۳

۵.۵

۳

۲.۹۳

۲۷

سکارون

۰.۴

۳.۵

۲.۹۹

۲.۸۷

۲۸

وامیر

۰.۱

۲.۴

۲.۹۹

۲.۹۹

۲۹

قجام

۶.۵

۴.۷

۲.۹۹

۲.۸۵

۳۰

فوکا

۳.۰

۳.۱

۲.۹۹

۲.۹۹

۳۱

پلاست

۰.۱

۰.۲

۲.۹۹

۲.۹۹

۳۲

باران

۵.۳

۱.۲

۲.۹۸

۲.۹۸

۳۳

فجوش

۰.۸

۰.۱

۲.۹۸

۰

۳۴

قنقش

۰.۰

۰.۳

۲.۹۷

۰.۴۶

۳۵

ممسنی

۰.۲

۰.۳

۲.۹۷

۰.۴۵

۳۶

دهدشت

۰.۲

۰.۴

۲.۹۷

۰.۵۴

۳۷

تپکو

۲۶.۷

۷.۰

۲.۹۷

۲.۷

۳۸

ثزاگرس

۰.۲

۱.۲

۲.۹۷

۱.۶۹

۳۹

حشکوه

۹.۴

۳.۶

۲.۹۷

۲.۷۹

۴۰

تمحرکه

۲.۱

۱.۹

۲.۹۶

۲.۷۳

۴۱

ثاصفا

۱.۰

۲.۴

۲.۹۶

۲.۹۶

۴۲

کباده

۰.۱

۰.۱

۲.۹۶

۰.۰۸

۴۳

وثوق

۱.۷

۵.۵

۲.۹۵

۲.۹۵

۴۴

فالوم

۱.۵

۲.۷

۲.۹۵

۲.۷۳

۴۵

وسالت

۶.۱

۷.۰

۲.۹۴

۲.۵

۴۶

کازرو

۰.۲

۰.۳

۲.۹۴

۰.۴۵

۴۷

ثتوسا

۰.۴

۱.۵

۲.۹۳

۲.۰۹

۴۸

وتوسکا

۰.۳

۰.۴

۲.۹۳

۰.۵۳

۴۹

پلوله

۰.۵

۱.۷

۲.۹۲

۲.۲۲

۵۰

وشمال

۴.۰

۱۰.۶

۲.۹

۱.۵۴

۵۱

مرقام

۴.۶

۴.۲

۲.۸۹

۲.۵۶

۵۲

کورز

۲.۴

۱.۴

۲.۸۷

۱.۶۲

۵۳

ولانا

۱.۶

۴.۹

۲.۸۴

۲.۳۴

۵۴

وآفر

۱.۸

۴.۹

۲.۸۳

۲.۸۳

۵۵

کفرآور

۱.۲

۲.۵

۲.۸

۲.۵۷

۵۶

واحصا

۰.۸

۲.۰

۲.۸

۲.۳۷

۵۷

سایرا

۰.۰

۰.۱

۱.۹۸

۰.۲

۵۸

نبروج

۰.۰

۰.۰

۱.۹۷

۱.۹۷

۵۹

وآیند

۱۰.۰

۱۳.۰

۱.۹۷

۱.۸۹

۶۰

شتولی

۰.۷

۱.۱

۱.۹۵

۱.۹۵

۶۱

کابگن

۰.۰

۰.۰

۱.۹۲

۱.۹۲

۶۲

کهرام

۰.۲

۰.۷

۱.۹۱

۱.۲۸

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

وآتوس

۳۸.۸

۱۳.۹

-۲۱.۳

-۱۹.۵۶

۲

کمرجان

۷.۳

۸.۱

-۶.۹۳

-۴.۵۹

۳

ثشرق

۱۷.۶

۵۸.۴

-۴.۱۹

۴

کگاز

۲.۷

۱۳.۷

-۴.۹۲

۵

لابسا

۳.۳

۳.۰

-۴.۹۸

-۴.۷۷

۶

کساپا

۴.۷

۱۴.۴

-۴.۹۷

-۴.۶۳

۷

غنیلی

۱.۳

۰.۷

-۴.۸۸

-۳.۰۳

۸

وسدید

۱۲۹.۴

۷۱.۹

۱

۹

آینده

۰.۳

۰.۳

-۲.۹۹

-۰.۳۴

۱۰

سخواف

۱۵.۳

۵.۱

-۲.۹۹

-۲.۱۱

۱۱

خفناور

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۹

-۲.۹۹

۱۲

خفولا

۰.۲

۰.۷

-۲.۹۸

-۱.۱۷

۱۳

فبستم

۰.۸

۰.۷

-۲.۹۷

-۱.۰۹

۱۴

کارام

۰.۹

۰.۵

-۲.۹۵

-۰.۶۹

۱۵

شلیا

۰.۲

۰.۲

-۲.۹۴

-۰.۲۳

۱۶

شستان

۶.۴

۳.۴

-۲.۹۳

-۲.۷۵

۱۷

چنوپا

۰.۱

۰.۳

-۲.۹۳

-۲.۹۳

۱۸

کایتا

۰.۱

۰.۳

-۲.۹۲

-۰.۴

۱۹

فکمند

۰.۱

۰.۳

-۲.۹۱

-۰.۴۴

۲۰

ثعتما

۰.۰

۰.۱

-۲.۸۹

-۰.۱۴

۲۱

تشتاد

۰.۴

۰.۲

-۲.۸۷

-۰.۳۶

۲۲

وکادو

۱.۲

۰.۹

-۲.۸۶

-۲.۸۶

۲۳

آرمان

۱.۰

۰.۵

-۲.۸۴

-۰.۷۱

۲۴

رفاه

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۹

۰

۲۵

شتهران

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۲

۰

۲۶

شکف

۰.۹

۲.۸

-۱.۹

۰.۱۶

۲۷

فسدید

۰.۰

۰.۰

۲۸

وزمین

۳.۴

۱.۵

-۰.۹۹

-۰.۹۹

۲۹

ثاژن

۰.۰

۰.۰

-۰.۹۹

-۰.۹۹

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

وخاور۲

۴

۱۲۰.۹

۴۴.۷

۰.۲۴

۰.۱۴

۲

تپسی۲

۷

۸۹.۶

۶۹.۷

۳.۰۵

۳.۰۵

۳

چکاپا۲

۲

۷۱.۰

۲۳.۴

۲.۹۷

۲.۹۷

۴

فجر۲

۱

۵۹.۹

۴۷.۴

۱

۱

۵

شستا۲

۱

۵۰.۰

۶.۳

۰

۰

۶

خودرو۲

۲

۴۵.۰

۱۲.۴

۰.۷۷

۰.۹۲

۷

وپاسار۲

۱

۳۳.۰

۱۰.۰

۰

۰

۸

کوثر۲

۱

۲۸.۶

۱۰.۰

۰

۰

۹

ثپردیس۲

۵

۱۷.۹

۳۹.۸

۶.۴۴

۶.۴۴

۱۰

خنصیر۲

۱

۱۷.۰

۲۰.۱

۳.۴۲

۳.۴۲

۱۱

شتران۲

۱

۱۴.۰

۶.۱

۰

۰

۱۲

فخوز۲

۱

۱۴.۰

۵.۰

۰.۳۶

۰.۳۶

۱۳

فغدیر۲

۲

۱۲.۴

۱۰.۰

۰

۰

۱۴

فولاژ۲

۲

۱۰.۲

۱۶.۸

۰.۴۹

۰.۴۹

۱۵

تایرا۲

۱

۱۰.۰

۹.۷

۰.۴۱

۰.۴۱

۱۶

کاوه۲

۱

۸.۰

۹.۶

۱.۲۷

۱.۲۷

۱۷

شبندر۲

۱

۶.۰

۶.۰

۰

۰

۱۸

شگویا۲

۲

۵.۰

۸.۷

۰

۰

۱۹

جم۲

۳

۴.۷

۲۰.۰

-۰.۳

-۰.۳

۲۰

زکوثر۲

۱

۴.۰

۱۱.۱

۱.۲۸

۱.۲۸

۲۱

حسینا۲

۲

۳.۹

۱۰.۸

۱.۲۹

۱.۲۹

۲۲

شبریز۲

۲

۳.۰

۴.۰

۰

۰

۲۳

دفارا۲

۱

۳.۰

۱۰.۶

۱.۹۱

۱.۹۱

۲۴

خپویش۲

۱

۲.۴

۵.۰

۰.۶۲

۰.۶۲

۲۵

سمازن۲

۱

۲.۰

۵.۴

۰.۰۴

۰.۰۴

۲۶

وبانک۲

۱

۱.۸

۲.۰

۱.۰۱

۱.۰۱

۲۷

دپارس۲

۲

۱.۵

۱۰.۸

۰.۶۹

۱.۲

۲۸

ساروم۲

۱

۱.۱

۵.۰

۰.۳۲

۰.۳۲

۲۹

انتخاب۲

۱

۰.۹

۲.۸

۰

۰

۳۰

ثتوسا۲

۱

۰.۷

۲.۶

۲.۵۱

۲.۵۱

۳۱

دتماد۲

۱

۰.۶

۳.۰

۲.۹۲

۲.۹۲

۳۲

ساوه۲

۱

۰.۳

۵.۰

۰

۰

آخرین وضعیت بازدهی مهمترین صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

لبخند

۲۰شهریور ۱۴۰۱

۰.۱۸٪

۰.۴۷٪

۲.۱۱٪

۶.۳۲٪

۱۲.۸۹٪

۲۷.۷۹٪

پارند

۱۱مرداد ۱۳۹۵

۰.۰۵٪

-۱.۴۹٪

۲.۱۹٪

۶.۱۱٪

۱۰.۸۲٪

۲۴.۳۸٪

فاخر

۹مرداد ۱۴۰۲

۰.۰۶٪

۰.۴۲٪

۲.۰۵٪

۶.۲۹٪

صایند

۹تیر۱۳۹۴

۰.۰۶٪

۰.۴۷٪

۲.۰۸٪

۶.۳۸٪

۱۳.۲۵٪

۴۰.۷۳٪

سپر

۲۷شهریور ۱۳۹۹

۰.۰۵٪

-۰.۱۱٪

۱.۹۳٪

۵.۴۴٪

۱۲.۴۱٪

۲۷.۳۶٪

کارا

۱۶آبان ۱۴۰۰

۰.۰۷٪

۰.۴۷٪

۲.۰۲٪

۶.۱۸٪

۱۲.۷۲٪

۲۷.۰۵٪

افران

۲۱اسفند ۱۳۹۸

۰.۰۵٪

۰.۵۶٪

۲.۰۸٪

۶.۳۴٪

۱۲.۹۲٪

۲۸.۱۶٪

کمند

۳۰مرداد ۱۳۹۶

۰.۰۷٪

۰.۴۶٪

۱.۹۹٪

۵.۹۷٪

۱۱.۸۵٪

۲۳.۷۹٪


ک
2
3
4
4
4
55
انتهای خبر

0
0