پارند

صندوق س. پارند پايدار سپهر

1401/05/19 15:08:38
پایانی:10,022
(0.04%)
آخرین:10,022
(0.04%)

تعداد معاملات:1,604
حجم:44.28M
ارزش معاملات:443B
حجم مبنا:1
9,01611,018
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
36735,959,782
10,021
10,022
9,590,94897
404,000,000
10,020
10,023
2,019,50023
303,000,000
10,019
10,024
11,9512
17,375,058(39%)
547(99%)
حجمحقیقیتعداد
12,853,134(29%)
190(97%)
26,913,518(61%)
6(1%)
حجمحقوقیتعداد
31,435,442(71%)
5(3%)
سرانه خرید حقیقی: 318,341,556 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.47سرانه فروش حقیقی: 677,968,994 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.13
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -