پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

1402/09/06 09:13:37
پایانی:10,144
(0.07%)
آخرین:10,143
(0.06%)

تعداد معاملات:22
حجم:402,831
ارزش معاملات:4.08B
حجم مبنا:1
9,12311,149
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1360,153,836
10,143
10,144
29,882,1212
15,000,000
10,142
10,145
10,000,0001
15,000,000
10,141
10,156
1,000,0001
513,968(100%)
9(100%)
حجمحقیقیتعداد
346,659(67%)
14(93%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
167,309(33%)
1(7%)
سرانه خرید حقیقی: 579,299,043 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.31سرانه فروش حقیقی: 251,179,206 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.43
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -