پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

1401/05/18 17:18:12
پایانی:10,017
(-1.52%)
آخرین:10,017
(-1.52%)

تعداد معاملات:3,321
حجم:116M
ارزش معاملات:1,167B
حجم مبنا:1
9,15511,189
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
38836,597,089
10,016
10,017
7,275,19473
515,000,500
10,015
10,018
2,006,51923
303,000,000
10,014
10,099
31,4881
34,792,784(30%)
731(99%)
حجمحقیقیتعداد
29,747,422(26%)
315(97%)
81,715,725(70%)
9(1%)
حجمحقوقیتعداد
86,761,087(74%)
9(3%)
سرانه خرید حقیقی: 476,770,611 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 945,968,019 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.98
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -