پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

1403/01/06 14:55:49
پایانی:10,128
(0%)
آخرین:10,128
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:7.62M
ارزش معاملات:77.24B
حجم مبنا:1
9,11611,140
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,100
10,005
10,135
5801
33,000
9,177
10,145
6001
11,000
9,027
10,155
6201
3,700,301(49%)
79(95%)
حجمحقیقیتعداد
7,626,224(100%)
68(100%)
3,925,923(51%)
4(5%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 474,387,956 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.42سرانه فروش حقیقی: 1,135,858,774 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.39
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -