پیزد

مجتمع صنایع لاستیک یزد

1401/05/29 10:02:24
پایانی:8,590
(-1.37%)
آخرین:8,610
(-1.14%)

تعداد معاملات:149
حجم:112,657
ارزش معاملات:967M
حجم مبنا:1
8,2809,140
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,292
8,610
8,700
11,1685
1561
8,600
8,750
3,0001
21,994
8,570
8,800
1,2125
112,765(100%)
25(100%)
حجمحقیقیتعداد
112,765(100%)
116(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 38,746,054 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.64سرانه فروش حقیقی: 8,350,442 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.22
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
13
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
7
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,3063,0954,0175,363-
حمایت25,3635,2574,3256,772-
حمایت16,9966,7854,6327,64326,160
P9,0538,9479,0539,053-
مقاومت110,68610,47512,62710,46226,690
مقاومت212,74312,63712,93411,333-
مقاومت314,37614,16513,24212,743-


آخرین اخبار پیزد

نمایش اخبار قدیمی‌تر