پلوله

گازلوله‌

1401/05/21 13:12:09
پایانی:19,210
(1.74%)
آخرین:19,440
(2.96%)

تعداد معاملات:134
حجم:338,707
ارزش معاملات:6.56B
حجم مبنا:520,563
18,32019,440
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1270
19,350
19,700
2641
172
19,300
21,450
5001
130,157
19,270
22,950
4,0001
333,707(99%)
36(97%)
حجمحقیقیتعداد
280,728(83%)
47(98%)
5,000(1%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
57,979(17%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 178,069,763 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.55سرانه فروش حقیقی: 114,740,103 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
9
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,9439,01510,75214,346-
حمایت214,34613,88211,33217,001-
حمایت116,89315,96511,91118,64157,680
P21,29620,83221,29621,296-
مقاومت123,84322,91526,96823,95158,320
مقاومت228,24627,78227,54725,591-
مقاومت330,79329,86528,12728,246-


آخرین اخبار پلوله

نمایش اخبار قدیمی‌تر