پلوله

گازلوله‌

1402/09/15 10:42:55
پایانی:42,150
(-2.65%)
آخرین:42,050
(-2.88%)

تعداد معاملات:144
حجم:474,934
ارزش معاملات:20.02B
حجم مبنا:449,439
42,05044,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
34,444
42,050
42,100
81
000
42,550
1,0001
000
42,600
6,0001
411,077(86%)
45(98%)
حجمحقیقیتعداد
476,077(100%)
17(100%)
65,000(14%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 385,042,123 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 1,180,390,914 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.07
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
10
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت325,70025,60028,40031,400-
حمایت231,40031,35029,33435,678-
حمایت136,90036,80030,26738,321126,650
P42,60042,55042,60042,600-
مقاومت148,10048,00054,53246,878127,350
مقاومت253,80053,75055,46549,521-
مقاومت359,30059,20056,40053,800-


آخرین اخبار پلوله

نمایش اخبار قدیمی‌تر