پلوله

گازلوله‌

1401/05/19 16:06:49
پایانی:19,210
(1.74%)
آخرین:19,440
(2.96%)

تعداد معاملات:134
حجم:338,707
ارزش معاملات:6.56B
حجم مبنا:520,834
18,32019,440
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1270
19,350
19,700
2641
172
19,300
21,450
5001
130,157
19,270
22,950
4,0001
333,707(99%)
36(97%)
حجمحقیقیتعداد
280,728(83%)
47(98%)
5,000(1%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
57,979(17%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 178,069,763 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.55سرانه فروش حقیقی: 114,740,103 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,4566,0608,18513,103-
حمایت213,10312,4058,89316,350-
حمایت115,95614,5609,60118,35656,430
P21,60320,90521,60321,603-
مقاومت124,45623,06028,01824,85057,010
مقاومت230,10329,40528,72626,856-
مقاومت332,95631,56029,43530,103-


آخرین اخبار پلوله

نمایش اخبار قدیمی‌تر