صایند

صندوق س. گنجینه آینده روشن-د

1402/09/15 10:43:25
پایانی:14,028
(0.14%)
آخرین:14,029
(0.14%)

تعداد معاملات:632
حجم:10.54M
ارزش معاملات:147B
حجم مبنا:1
12,60815,408
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3166,724
14,029
14,030
7,312,28223
7211,065,309
14,028
14,045
7,0001
12396,689,603
14,027
14,046
50,0001
10,476,896(98%)
274(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,685,354(100%)
224(100%)
208,458(2%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 536,386,485 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 669,170,294 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.25
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -