صايند

صندوق س. گنجينه آينده روشن-د

1401/05/27 18:22:20
پایانی:10,083
(0.04%)
آخرین:10,084
(0.05%)

تعداد معاملات:21
حجم:569,099
ارزش معاملات:5.73B
حجم مبنا:1
9,07111,085
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150,000
10,083
10,084
150,0002
368,000
10,080
10,085
250,0003
255,000
10,079
10,099
94,1291
196,909(35%)
6(86%)
حجمحقیقیتعداد
76,190(13%)
5(71%)
372,190(65%)
1(14%)
حجمحقوقیتعداد
492,909(87%)
2(29%)
سرانه خرید حقیقی: 330,905,574 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.15سرانه فروش حقیقی: 153,644,754 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.46
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -