بورس۲۴
1402/08/20
14:34
خروج ۱۸۰ میلیارد تومان پول از بورس

تراز پول خرد بازار امروز هم منفی شد. حقیقی ها رقمی مشابه روز چهارشنبه یعنی حدود ۱۸۰ میلیارد تومان از بازار بیرون کشیدند. در صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله نیز برای ششمین روز متوالی شاهد خروج پول خرد بودیم که شدت آن نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل بیش از ۶ برابر شد و از منفی ۴۰۰ میلیارد تومان عبور کرد.

بورس۲۴ : بازار شروع مثبت ملایمی داشت. در ساعت اولیه حدود ۷۰ درصد از نمادها سبزپوش بودند، قدرت خریداران حقیقی با فروشندگان تقریبا برابری می کرد و شاخص هم رو به بالا به آرامی در حرکت بود. اما در پایان هم شاخص کل منفی شد و هم بیش از نیمی از نمادها با افت قیمت همراه شدند. پس از خاتمه زمان معاملات ۶۴ صف خرید و ۳۱ صف فروش در ماشین باقی ماند.


خالص ارزش معاملات خرد تنها با یک درصد رشد نسبت به چهارشنبه به حدود ۳,۴۸۰ میلیارد تومان رسید. بیشترین معاملات را گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی، انبوه سازی، سرمایه گذاری ها و محصولات شیمیایی رقم زدند.


تراز پول خرد بازار امروز هم منفی شد. حقیقی ها رقمی مشابه روز چهارشنبه یعنی حدود ۱۸۰ میلیارد تومان از بازار بیرون کشیدند. در صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله نیز برای ششمین روز متوالی شاهد خروج پول خرد بودیم که شدت آن نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل بیش از ۶ برابر شد و از منفی ۴۰۰ میلیارد تومان عبور کرد.


با احتساب صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد ۳,۹ همت و تراز پول خرد منفی ۱۹۰ میلیارد تومان بود.


نمادهای نیروح، ومعادن، ثاخت، کی بی سی، کسعدیح، فزر، غمایه، ذوب، فروس، کوثر و وبانک در راس خریدهای حقیقی از حقوقی قرار گرفتند. حقوقی ها بیش از همه از خساپا، شپنا، شبندر، وبصادر، فملی، وبملت، خودرو، فولاد، حفارس، خگستر و وتجارت حمایت کردند.


شاخص کل که در ساعات ابتدایی بیش از ۴ هزار واحد رشد کرده بود تا انتها ضمن برگشت کامل این مسیر صعودی در پایان به کاهش ۱,۶۳۶ واحدی تن داد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۵۴ هزار واحد قرار گرفت. شستا و و بانک بیشترین تاثیر مثبت و فارس، فولاد، فملی، اخابر و شپدیس عمده ترین اثرات منفی را بر آن گذاشتند.


شاخص هموزن اما ۳۳۰ واحد رشد را ثبت کرد. شاخص فرابورس هم حدود ۱۸ واحد مثبت خورد. خاور، کوثر، زاگرس و سپیدار بیشترین نقش مثبت و انتخاب، غصینو و بپاس عمده ترین نقش منفی را بر آن داشتند.


طی روز جاری شاهد ۲۲ معامله بلوکی بودیم که از لحاظ حجم و ارزش وبملت با ۱۱۲,۵ میلیون حجم به ارزش ۵۲,۶ میلیارد تومان صدرنشین آن ها بود.


وضعیت بازار در آبان ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

۱آبان

۳,۳۸۰

-۳۵۰

۲,۰۲۱,۱۸۹

۶۸۵,۸۹۹

۲آبان

۳,۸۰۰

-۴۶۵

۲,۰۰۰,۱۷۹

۶۷۶,۱۳۶

۳آبان

۳,۰۰۰

-۲۷۰

۲,۰۰۲,۰۷۳

۶۷۶,۷۲۷

۶آبان

۴,۱۰۰

-۱,۱۶۵

۱,۹۵۱,۲۱۷

۶۵۳,۱۷۶

۷آبان

۲,۹۰۰

-۲۷۰

۱,۹۶۱,۳۱۹

۶۵۹,۰۱۵

۸آبان

۳,۲۰۰

۸۵

۱,۹۸۱,۵۷۲

۶۷۰,۱۱۷

۹آبان

۲,۹۲۰

-۴۱۵

۱,۹۸۱,۲۰۳

۶۷۰,۲۱۳

۱۰آبان

۳,۲۰۰

-۷۷۵

۱,۹۷۰,۵۵۱

۶۶۰,۲۵۴

۱۳آبان

۳,۴۰۰

۱۳۰

۱,۹۹۹,۲۰۸

۶۷۳,۰۰۴

۱۴آبان

۳,۴۴۰

-۲۵

۲,۰۱۶,۷۴۶

۶۷۸,۹۲۴

۱۵آبان

۳,۵۷۰

۹۶

۲,۰۳۰,۸۷۲

۶۸۴,۸۳۰

۱۶آبان

۵,۰۲۰

۱۴۰

۲,۰۵۲,۶۹۵

۶۹۶,۱۸۸

۱۷آبان

۳,۴۵۰

-۱۸۰

۲,۰۵۶,۰۴۱

۶۹۸,۷۶۸

۲۰آبان

۳,۴۸۰

-۱۸۰

۲,۰۵۴,۳۰۷

۶۹۹,۰۹۳

مجموع

۴۸,۸۶۰

-۳,۶۴۴

۱.۱٪

۱.۳٪

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

کسعدیح

۱۶.۲

۹.۹

۱۳.۸۶

۵.۲

۲

حآسا

۸.۴

۷.۳

۷

۵.۰۷

۳

فسوژ

۱۴.۸

۳۲.۲

۶.۹۹

۶.۵

۴

فروس

۵۷.۹

۲۲.۳

۶.۹۹

۶.۹۶

۵

سیلام

۴.۲

۸.۱

۶.۹۸

۵.۹۹

۶

تکمبا

۲۰.۸

۱۴.۳

۶.۹۸

۶.۳۶

۷

وساخت

۱۶۶.۴

۳۰.۹

۶.۹۸

۶.۹۸

۸

کایزد

۵.۷

۵.۴

۶.۹۸

۵.۷۶

۹

کتوکا

۴.۷

۵.۱

۶.۹۶

۵.۲۲

۱۰

زماهان

۶.۰

۴.۱

۶.۹

۵.۲۱

۱۱

کسعدی

۲.۷

۲.۰

۶.۹

۵.۳۸

۱۲

سدشت

۱.۳

۱۰.۹

۵

۴.۸۱

۱۳

ثاخت

۶۰.۲

۲۴.۶

۵

۴.۸۷

۱۴

ناما

۱۲.۰

۱۶.۵

۴.۹۹

۴.۲۴

۱۵

آباد

۱.۵

۹.۶

۴.۹۹

۳.۷۱

۱۶

سجام

۱۰.۹

۴.۰

۴.۹۹

۴.۹

۱۷

وآفری

۲.۷

۰.۸

۴.۹۸

۲.۲۳

۱۸

بمپنا

۳۴.۹

۲۵.۵

۴.۹۸

۳.۹۸

۱۹

کوثر

۹۵.۴

۳۱.۷

۴.۹۸

۴.۵۷

۲۰

اپال

۴.۶

۶.۰

۴.۹۶

۲.۶۴

۲۱

غاذر

۵.۴

۹.۵

۴.۹۶

۴.۷۲

۲۲

وتعاون

۳۶.۷

۶.۸

۴.۹۵

۴.۴۴

۲۳

غمایه

۱.۲

۸.۴

۴.۹۳

۴.۴۸

۲۴

ثتران

۲۷.۹

۲۱.۹

۴.۹۳

۴.۶۶

۲۵

کی بی سی

۷.۵

۱۷.۲

۴.۸۲

۴.۵۹

۲۶

ولقمانح

۵۴.۰

۴.۵

۳.۳۶

۳.۳۶

۲۷

غناب

۰.۰

۳.۷

۳

۰.۱۴

۲۸

فبیرا

۱.۹

۰.۷

۳

۱.۹۵

۲۹

وثخوز

۰.۰

۰.۲

۳

۰.۳

۳۰

وحافظح

۰.۲

۰.۰

۳

۳

۳۱

نیرو

۰.۹

۱.۷

۲.۹۹

۱.۷۴

۳۲

وامیر

۰.۱

۱.۸

۲.۹۹

۲.۴۱

۳۳

تپکو

۸.۰

۱.۷

۲.۹۹

۲.۹۹

۳۴

کباده

۰.۲

۰.۳

۲.۹۹

۰.۴۲

۳۵

ثزاگرس

۰.۷

۳.۵

۲.۹۹

۲.۹۹

۳۶

حشکوه

۶.۷

۲.۸

۲.۹۹

۲.۹۱

۳۷

نتوس

۰.۸

۰.۷

۲.۹۸

۰.۹۲

۳۸

سخواف

۱۲.۰

۳.۶

۲.۹۸

۲.۷۷

۳۹

ولتجار

۱.۷

۰.۶

۲.۹۸

۰.۹۱

۴۰

پشاهن

۰.۱

۱.۰

۲.۹۸

۱.۰۸

۴۱

وثنو

۶.۲

۲.۱

۲.۹۷

۲.۹۷

۴۲

وحافظ

۴.۵

۱.۶

۲.۹۷

۲.۲۷

۴۳

دهدشت

۰.۱

۰.۱

۲.۹۷

۰.۱۴

۴۴

ولراز

۰.۳

۲.۲

۲.۹۷

۲.۹۷

۴۵

حگردش

۱۲.۹

۳.۹

۲.۹۷

۲.۶۹

۴۶

پلاست

۰.۳

۰.۵

۲.۹۷

۰.۶۷

۴۷

وهنر

۱۲.۱

۶.۷

۲.۹۷

۲.۷۸

۴۸

فنفت

۰.۱

۰.۲

۲.۹۶

۲.۹۶

۴۹

حبندر

۱.۳

۲.۱

۲.۹۶

۲.۹۶

۵۰

وسین

۳.۱

۰.۷

۲.۹۶

۰.۹۵

۵۱

وفتخار

۲.۱

۰.۴

۲.۹۶

۰.۶۵

۵۲

سباقر

۰.۳

۰.۵

۲.۹۶

۰.۶۴

۵۳

ثقزوی

۰.۷

۱.۰

۲.۹۶

۱.۴۴

۵۴

ومشان

۱.۴

۲.۴

۲.۹۵

۲.۹۵

۵۵

دحاوی

۲.۴

۲.۹

۲.۹۴

۲.۶۸

۵۶

لازما

۰.۳

۱.۸

۲.۹۴

۲.۵

۵۷

ممسنی

۰.۴

۰.۷

۲.۹۴

۰.۸

۵۸

کازرو

۰.۳

۰.۵

۲.۹۴

۰.۶۷

۵۹

خبنیان

۳۵.۶

۱۸.۱

۲.۹۳

۱.۳۴

۶۰

سلار

۱.۹

۸.۹

۲.۹

-۰.۳۱

۶۱

کارام

۲.۷

۱.۶

۲.۸۷

۲.۰۲

۶۲

ثعتما

۰.۵

۱.۳

۲.۸۳

۱.۸۲

۶۳

خکاوه

۲۸.۶

۵۹.۷

۲.۸۳

۱.۸۶

۶۴

بتک

۰.۱

۱.۵

۱.۹۸

۰.۳۶

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

کترام

۳۶.۵

۳۰.۰

-۶.۸۹

-۴.۲۱

۲

تکشا

۰.۶

۳.۲

-۳.۷۷

۳

لابسا

۳.۲

۲.۸

-۲.۷۳

۴

قشهد

۵.۳

۹.۶

-۴.۹۶

-۴.۶۴

۵

تکنو

۷.۲

۵.۳

-۴.۹۲

-۴.۱۵

۶

ثامان

۷.۷

۱۵.۸

-۴.۲۵

-۳.۷۴

۷

ثجوان

۰.۰

۰.۰

۰

۸

کصدف

۰.۶

۱.۱

-۲.۹۹

-۱.۵۲

۹

وسنا

۰.۸

۱.۳

-۲.۹۹

-۱.۶۹

۱۰

گپارس

۰.۰

۰.۳

-۲.۹۹

-۰.۴

۱۱

وسدید

۸۵.۲

۴۴.۷

-۲.۹۹

-۲.۰۵

۱۲

وشمال

۱.۴

۳.۷

-۲.۹۹

۰.۱۹

۱۳

باران

۲۹.۵

۱۲.۴

-۲.۹۸

-۲.۹۸

۱۴

فالوم

۰.۴

۰.۶

-۲.۹۸

-۰.۹۳

۱۵

وسرمد

۱۴.۰

۲.۰

-۲.۹۷

-۲.۹

۱۶

آرمان

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۵

-۰.۱۶

۱۷

وآتوس

۰.۰

۰.۰

-۲.۹۴

۰

۱۸

شلیا

۰.۱

۰.۱

-۲.۹۴

-۰.۲

۱۹

بایکا

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۳

-۲.۹۳

۲۰

چنوپا

۰.۰

۰.۱

-۲.۹۳

-۰.۰۸

۲۱

شستان

۲.۱

۱.۵

-۲.۹۲

۰

۲۲

کورز

۰.۳

۰.۲

-۲.۹۱

-۰.۲۶

۲۳

ثتوسا

۱.۰

۳.۶

-۲.۸۹

-۲.۸۹

۲۴

کایتا

۰.۲

۰.۹

-۲.۸۹

-۰.۸۴

۲۵

تابا

۰.۲

۰.۶

-۲.۸۷

-۰.۸۴

۲۶

گشان

۵.۵

۱۴.۹

۲۷

رفاه

۰.۰

۰.۱

-۱.۹۹

-۱.۹۹

۲۸

شتولی

۰.۰

۰.۰

-۱.۹۷

-۱.۹۷

۲۹

غمارگ

۳.۰

۰.۵

-۱.۹۶

-۱.۹۶

۳۰

فنرژی

۳.۲

۱۳.۱

-۱.۹

-۰.۷۱

۳۱

ثاژن

۱.۱

۰.۷

-۰.۹۸

-۰.۸۲

معاملات بلوکی امروز

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

۱

وبملت۲

۱۱۲.۵

۵۲.۶

۰

۰

۲

شیران۲

۱۰۰.۰

۵۰.۲

۱.۸۷

۱.۸۷

۳

شستا۲

۱۰۰.۰

۱۱.۷

۱.۰۴

۱.۰۴

۴

فخوز۲

۶۵.۰

۲۰.۰

۰

۰

۵

ونیکی۲

۴۷.۰

۳۰.۱

۰

۰

۶

هرمز۲

۳۰.۰

۱۹.۷

۰

۰

۷

ولبهمن۲

۳۰.۰

۱۲.۳

-۳.۴۶

-۳.۴۶

۸

وگردش۲

۱۵.۱

۱۰.۰

-۰.۳

-۰.۳

۹

شتران۲

۱۵.۰

۶.۴

۰

۰

۱۰

ثنام۲

۱۴.۳

۲.۴

۱.۱۵

۱.۱۵

۱۱

شپنا۲

۱۴.۰

۱۱.۹

-۰.۳۵

-۰.۳۵

۱۲

دحاوی۲

۱۰.۰

۱۱.۶

۰.۶۱

۰.۶۱

۱۳

وبشهر۲

۱۰.۰

۶.۱

۰

۰

۱۴

توسن۲

۴.۵

۱۰.۰

۲.۷۸

۲.۷۸

۱۵

کاوه۲

۴.۰

۴.۴

۰.۱۸

۰.۱۸

۱۶

کنور۲

۳.۰

۵.۶

-۰.۱۶

-۰.۱۶

۱۷

فزر۲

۲.۲

۱۰.۱

-۱.۶

-۱.۶

۱۸

غمینو۲

۲.۲

۲.۰

۲.۹۹

۲.۹۹

۱۹

گنگین۲

۱.۱

۵.۳

-۱.۱۳

-۱.۱۳

۲۰

کگاز۲

۰.۸

۳.۲

۰

۰

۲۱

قاروم۲

۰.۸

۷.۱

-۲.۱۷

-۲.۱۷

۲۲

شغدیر۲

۰.۸

۵.۰

-۱.۶۸

-۱.۶۸

ک
م
م
م
م
م
م
انتهای خبر

0
0