اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1402/08/22
13:07
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌...

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️


🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢


❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️✴️#ورود_پول_هوشمند💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند:💢 فعالیتهای ورزشی:


💢 فعالیتهای هنری:


💢 خدمات فنی و مهندسی: #تپولا


💢اطلاعات و ارتباطات:


💢 رایانه: #فن_آوا


💢 فعالیت مهندسی:


💢انبوه سازی: #ثرود، #کیسون، #ثغرب، #ثعمرا، #ثجنوب، #ثزاگرس، #ثاژن


💢 فعالیتهای کمکی: #تکاردان


💢بیمه: #بنو، #وتعاون، #وحکمت، #کاریز


💢 مخابرات:


💢حمل و نقل: #توریل، #حگهر


💢حمل و نقل آبی:


💢سایرواسطه گری های مالی: #ولتجار، #ولپارس، #ولغدر


💢 بانک ها: #وشهر


💢 سرمایه گذاریها: #مهیار، #وثنو، #وهامون، #وبوعلی، #ولقمان


💢 هتل: #گدنا، #گکوثر


💢محصولات کانی غیرفلزی: #کگاز، #کمینا، #کایزد


💢 سیمان: #سلارد، #سکرد، #سباقر


💢 کاشی: #کترانم، #کپارس، #کارام


💢تجارت عمده:


💢خرده فروشی:


💢پیمانکاری صنعتی:


💢 محصولات شیمیایی: #شپارس، #قرن، #شاملا، #شگامرون


💢 محصولات دارویی: #دیران، #دتولید، #داوه، #دکیمی، #هجرت، #ددانا، #دحاوی


💢محصولات غذایی: #غکورش، #غالبر، #غشهد، #تبرک، #غشاذر، #غمهرا


💢عرضه برق و گاز:


💢 شرکتهای چند رشته ای:


💢قندوشکر: #قشکر، #قنیشا، #قنقش


💢 خودرو: #خدیزل، #خمحور


💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لکما


💢 ماشین آلات برقی: #بالبر، #بتک


💢ماشین آلات: #تپکو، #لخانه


💢ساخت محصولات فلزی:


💢فلزات اساسی: #فالوم، #فماک


💢 تولید محصولات کامپیوتری:


💢 فرآورده‌های نفتی: #ونفت


💢 لاستیک: #پشاهن


💢 منسوجات: #نطرین


💢انتشار:


💢 محصولات چوبی:


💢 محصولات کاغذی: #چکارن


💢دباغی:


💢 استخراج کانه های فلزی: #اپال، #تکنار، #وامیر، #تجلی


💢 استخراج سایر معادن:


💢 استخراج نفت و گاز:


💢 استخراج زغال سنگ:


💢زراعت: #زفجر، #زشریف، #زبینا⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0