هجرت

پخش هجرت

1401/05/29 09:51:53
پایانی:17,060
(0%)
آخرین:17,060
(0%)

تعداد معاملات:18
حجم:42,580
ارزش معاملات:727M
حجم مبنا:879,250
16,21017,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1467
17,060
17,250
1871
1450
17,010
17,380
17,1744
35,300
17,000
17,390
10,0001
5,400(13%)
5(83%)
حجمحقیقیتعداد
42,580(100%)
13(100%)
37,180(87%)
1(17%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 18,424,800 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 55,878,061 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.03
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
15
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
6
خرید
9
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,24313,23013,93014,656-
حمایت214,65614,65014,16315,726-
حمایت116,04316,03014,39616,38752,150
P17,45617,45017,45617,456-
مقاومت118,84318,83020,46318,52652,550
مقاومت220,25620,25020,69619,187-
مقاومت321,64321,63020,93020,256-


آخرین اخبار هجرت

نمایش اخبار قدیمی‌تر