زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

1401/04/05 09:56:54
پایانی:2,631
(-0.41%)
آخرین:2,650
(0.3%)

تعداد معاملات:230
حجم:3.26M
ارزش معاملات:8.56B
حجم مبنا:5.78M
2,4842,800
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
111,275
2,651
2,677
33,0091
3189,739
2,650
2,679
33,3321
145,656
2,648
2,680
101,9782
3,497,336(100%)
70(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,301,855(94%)
65(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
195,481(6%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 131,449,871 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.98سرانه فروش حقیقی: 133,648,930 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.02
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1129621,2521,841-
حمایت21,8411,7661,3482,284-
حمایت12,2712,1211,4452,5578,081
P3,0002,9253,0003,000-
مقاومت13,4303,2803,9563,4438,189
مقاومت24,1594,0844,0533,716-
مقاومت34,5894,4394,1494,159-


آخرین اخبار زبینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر