زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

1402/09/06 09:15:03
پایانی:4,081
(0.12%)
آخرین:4,049
(-0.66%)

تعداد معاملات:8
حجم:42,136
ارزش معاملات:172M
حجم مبنا:1
3,7914,361
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1187,561
4,049
4,085
38,0001
187,526
4,042
4,086
50,0691
234,000
4,041
4,087
38,3502
51,457(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
51,457(100%)
4(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 69,998,672 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.33سرانه فروش حقیقی: 52,499,004 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.75
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
10
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5881,3321,7942,769-
حمایت22,7692,6411,9483,475-
حمایت13,4383,1822,1023,91212,426
P4,6194,4914,6194,619-
مقاومت15,2885,0326,1115,32512,593
مقاومت26,4696,3416,2655,762-
مقاومت37,1386,8826,4196,469-


آخرین اخبار زبینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر