زبينا

كشاورزي و دامپروري بينالود

1401/07/15 22:54:58
پایانی:2,376
(1.1%)
آخرین:2,421
(3.02%)

تعداد معاملات:603
حجم:9.59M
ارزش معاملات:22.79B
حجم مبنا:6.31M
2,1862,514
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
226,560
2,421
2,442
8,2111
18,388
2,420
2,445
38,2051
18,590
2,415
2,446
450,0009
19,095,440(94%)
288(99%)
حجمحقیقیتعداد
20,398,010(100%)
128(100%)
1,302,570(6%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 157,537,380 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.42سرانه فروش حقیقی: 378,638,060 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.40
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6401,6131,7922,026-
حمایت22,0262,0121,8522,300-
حمایت12,3582,3311,9122,4698,010
P2,7442,7302,7442,744-
مقاومت13,0763,0493,4673,0188,190
مقاومت23,4623,4483,5273,187-
مقاومت33,7943,7673,5873,462-


آخرین اخبار زبینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر