خديزل

بهمن ديزل

1401/05/21 14:25:35
پایانی:6,050
(-4.12%)
آخرین:6,100
(-3.32%)

تعداد معاملات:759
حجم:8.39M
ارزش معاملات:50.83B
حجم مبنا:1
6,0006,620
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,000
6,060
6,100
4301
22,856
6,050
6,110
9291
2143,160
6,040
6,130
64,7604
6,260,249(75%)
261(98%)
حجمحقیقیتعداد
8,395,412(100%)
183(99%)
2,137,984(25%)
5(2%)
حجمحقوقیتعداد
2,821(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 145,113,051 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.52سرانه فروش حقیقی: 277,553,238 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.91
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-3,923-5,075-3,212953-
حمایت2953377-2,5913,799-
حمایت13,5262,375-1,9705,55718,100
P8,4037,8278,4038,403-
مقاومت110,9769,82514,17011,24918,350
مقاومت215,85315,27714,79113,007-
مقاومت318,42617,27515,41215,853-


آخرین اخبار خدیزل

نمایش اخبار قدیمی‌تر