خدیزل

بهمن دیزل

1402/03/02 09:07:34
پایانی:12,230
(0.24%)
آخرین:12,340
(1.14%)

تعداد معاملات:110
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
11,59012,810
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1607
12,250
12,340
18,3851
290,000
12,230
12,350
65,0001
423,614
12,220
12,370
10,3036
1,738,317(49%)
37(93%)
حجمحقیقیتعداد
1,661,937(96%)
25(96%)
1,814,167(51%)
3(8%)
حجمحقوقیتعداد
76,380(4%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 574,584,240 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.71سرانه فروش حقیقی: 813,019,580 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.41
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
9
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,6304,0905,3505,690-
حمایت25,6905,9205,7707,615-
حمایت18,6709,1306,1908,80434,850
P10,73010,96010,73010,730-
مقاومت113,71014,17017,10912,65535,560
مقاومت215,77016,00017,52913,844-
مقاومت318,75019,21017,95015,770-


آخرین اخبار خدیزل

نمایش اخبار قدیمی‌تر