گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

1402/09/06 09:14:26
پایانی:2,688
(-0.59%)
آخرین:2,694
(-0.36%)

تعداد معاملات:18
حجم:22,833
ارزش معاملات:60.77M
حجم مبنا:1
2,5692,839
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,645
2,694
2,695
165,0004
220,828
2,690
2,702
155,9961
1112,797
2,679
2,710
50,0001
131,694(100%)
11(100%)
حجمحقیقیتعداد
129,694(98%)
7(88%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,000(2%)
1(13%)
سرانه خرید حقیقی: 32,181,224 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.65سرانه فروش حقیقی: 49,802,496 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36-40427988-
حمایت29889655831,702-
حمایت11,8761,8307392,1438,285
P2,8582,8352,8582,858-
مقاومت13,7463,7004,7903,5728,465
مقاومت24,7284,7054,9464,013-
مقاومت35,6165,5705,1024,728-


آخرین اخبار گکوثر

نمایش اخبار قدیمی‌تر