ولقمان

سرمایه گذاری لقمان

1401/02/31 06:24:40
پایانی:4,535
(2.53%)
آخرین:4,555
(2.98%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:2.25M
4,2914,555
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
81548,607
4,555
000
3367,000
4,550
000
426,000
4,530
000
1,922,655(100%)
147(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,422,655(74%)
79(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
500,000(26%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 59,314,560 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.73سرانه فروش حقیقی: 81,667,600 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.38
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,6492,8183,1073,059-
حمایت23,0593,1443,2043,502-
حمایت13,8073,9763,3003,77513,640
P4,2174,3024,2174,217-
مقاومت14,9655,1345,8094,66013,665
مقاومت25,3755,4605,9054,933-
مقاومت36,1236,2926,0025,375-


آخرین اخبار ولقمان

نمایش اخبار قدیمی‌تر