ولقمان

سرمایه گذاری لقمان

1401/05/18 19:13:20
پایانی:4,497
(-0.02%)
آخرین:4,364
(-2.97%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:2.21M
4,3644,632
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
4,364
6,216,780180
000
4,378
1,8101
000
4,497
3,3961
18,579(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
18,579(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 27,849,921 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 41,774,881 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
12
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,6302,6403,0253,390-
حمایت23,3903,3953,1533,978-
حمایت14,1704,1803,2814,34114,850
P4,9304,9354,9304,930-
مقاومت15,7105,7206,6185,51814,930
مقاومت26,4706,4756,7465,881-
مقاومت37,2507,2606,8756,470-


آخرین اخبار ولقمان

نمایش اخبار قدیمی‌تر