بورس پرس
1400/07/29
00:00
خلاصه سود و زیان ۱۱۳ شرکت با جهش جالب ۲۸.۷ هزاری تا کاهش ۲۴۲ درصدی

چکیده سود و زیان ۱۱۳ شرکت برای دوره مالی سه و ۶ ماهه منتهی به شهریور با جهش جالب ۲۸ هزار و ۷۳۳ تا کاهش ۲۴۲ درصدی همراه شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، در ادامه اعلام گزارش عملکرد شرکت های بورسی و فرابورسی ، چهار بانک، ۱۳ پتروپالایشی و ۹۶ شرکت بورسی و فرابورسی دیگر با نزدیک شدن به اتمام مهلت برای انتشار صورت های مالی ۶ ماهه تا پایان مهر، اقدام به ارائه صورت های مالی سه و ۶ ماهه منتهی به شهریور کردند که با جهش جالب ۲۸ هزار و ۷۳۳ تا کاهش ۱۵۰ درصدی همراه بود.


بانک سامان: تحقق سود ۵۳۲ ریالی / رشد ۴۱ درصدی


بانک رفاه: تحقق سود ۱۸۱ ریالی / رشد ۴۸ درصدی


بانک سرمایه: تحقق زیان ۸۷۵۶ ریالی / رشد ۱۲ درصدی


بانک ایران زمین: تحقق زیان ۱۱۸۴۲ ریالی / کاهش ۷۶ درصدی


پتروشیمی ممسنی: تحقق زیان ۵ ریالی / کاهش ۱۰۹ درصدی


پتروشیمی جهرم: تحقق سود ۷ ریالی / رشد ۱۷ درصدی


پتروشیمی فسا: تحقق زیان یک ریالی / کاهش ۱۲۰ درصدی


پتروشیمی داراب: تحقق سود ۳ ریالی / کاهش ۵۰ درصدی


پتروشیمی دهدشت: تحقق زیان ۵ ریالی / کاهش ۱۵۰ درصدی


پتروشیمی تندگویان: تحقق سود ۸۰۹ ریالی / رشد ۱۵۹ درصدی


پتروشیمی کازرون: تحقق زیان ۱۷ ریالی / کاهش ۵۵ درصدی


پتروشیمی ارومیه: تحقق سود ۵۲۸ ریالی / رشد ۱۳۳ درصدی


پتروشیمی زاگرس: تحقق سود ۱۸۴۲۲ ریالی / رشد ۷۰ درصدی


پتروشیمی مارون: تحقق سود ۶۹۵۱ ریالی / رشد ۵۶ درصدی


پتروشیمی امیرکبیر: تحقق سود ۷۲۵۳ ریالی / رشد ۱۷۴ درصدی


پالایشگاه لاوان: تحقق سود ۱۳۸۴۰ ریالی / رشد ۲۵۵ درصدی


پالایشگاه تهران: تحقق سود ۷۵۷ ریالی / رشد ۱۲۹ درصدی


فولاد افزا سپاهان: تحقق سود ۸۳۲ ریالی / رشد ۱۱۹ درصدی


خاک نسوز استقلال آباده: تحقق سود ۹۱۷ ریالی / رشد ۱۰۴ درصدی


پلیمر آریا ساسول: تحقق سود ۷۰۹۴ ریالی / رشد ۶۲ درصدی


سالمین: تحقق سود ۸۷ ریالی / رشد ۱۲۹ درصدی


کاشی پارس: تحقق سود ۵۱۹۱ ریالی / رشد ۹۰ درصدی


بیمه آسیا: تحقق سود ۱۸۷ ریالی / کاهش ۸۷ درصدی


فنرسازی خاور: تحقق سود ۱۸۵ ریالی / رشد ۲۹۴ درصدی


سرمایه گذاری غدیر: تحقق سود ۴۹۸ ریالی / رشد ۷۷ درصدی


عمران و توسعه شاهد: تحقق سود ۸۵۹ ریالی / رشد ۲۸ هزار و ۷۳۳ درصدی


آسیا سیر ارس: تحقق سود ۲۷۶ ریالی / رشد ۱۴۶ درصدی


بیمه زندگی خاورمیانه: تحقق سود ۲۰۳ ریالی / کاهش ۷۹ درصدی


رهشاد سپاهان: تحقق زیان ۳۸ ریالی / رشد ۳۸ درصدی


قطعات اتومبیل ایران: تحقق زیان ۱۲ ریالی / کاهش ۱۳۵ درصدی


واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان: تحقق سود ۷۶ ریالی / کاهش ۶۳ درصدی


سیمان لارستان: تحقق سود ۶۰۳ ریالی / رشد ۸۴۲ درصدی


بوتان: تحقق سود ۹۱۴ ریالی / رشد ۳۶ درصدی


زغال سنگ پروده طبس: تحقق سود ۱۵۲۴ ریالی / رشد ۳ درصدی


آلومینیوم ایران: تحقق سود ۱۵۰۴ ریالی / رشد ۱۰۵ درصدی


فارسیت اهواز: تحقق زیان ۵۸ ریالی / کاهش ۸۱ درصدی


گسترش صنایع و خدمات کشاورزی: تحقق سود ۳۶۳ ریالی / کاهش ۷۸ درصدی


بهاران گلبهار خراسان: تحقق سود ۳۱۵ ریالی / رشد ۱۳ درصدی


بیمه ملت: تحقق سود ۶۱ ریالی / کاهش ۹۵ درصدی


گسترش قطعه سازی کمند: تحقق سود ۵۵ ریالی / کاهش ۶۵ درصدی


تولید برق عسلویه مپنا: تحقق سود ۲۸۶ ریالی / کاهش ۸۵ درصدی


کشت و صنعت پیاذر: تحقق سود ۴۹۷ ریالی / رشد ۱۰ درصدی


گروه توسعه مالی مهر آیندگان: تحقق سود ۱۹۶۳ ریالی / رشد ۳۶ درصدی


سایپا دیزل: تحقق سود ۷۷۸ ریالی / رشد ۲۲۷ درصدی


سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات: تحقق سود ۳۶۸ ریالی / کاهش ۶۶ درصدی


ذغال سنگ نگین طبس: تحقق سود ۳۳۱۰ریالی / رشد ۵۴ درصدی


تامین سرمایه بانک ملت: تحقق سود ۲۳۴ریالی / رشد ۵ درصدی


سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات: تحقق سود ۱۸۹ ریالی / کاهش ۳۱ درصدی


گروه امیر: تحقق سود ۳۹۴۴ ریالی / رشد ۵۰ درصدی


توکا رنگ فولاد سپاهان: تحقق سود ۹۷۶ریالی / رشد ۶۷ درصدی


آبادگران ایران: تحقق سود ۱۳ ریالی / کاهش ۹۷ درصدی


بیمه نوین: تحقق سود ۳۷۴ ریالی / کاهش ۶۸ درصدی


شوکوپارس: تحقق سود ۸۲۱ ریالی / رشد ۶۶۰ درصدی


پخش رازی: تحقق سود ۱۰۵۰ ریالی / کاهش ۸۲ درصدی


سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری: تحقق سود ۱۴۳۸ ریالی / رشد ۱۹۱ درصدی


گاز لوله: تحقق زیان ۸۷ ریالی / رشد ۷۲ درصدی


فرآورده های تزریقی و دارویی ایران: تحقق سود ۱۷۲۲ ریالی / رشد ۹۵ درصدی


هلدینگ میدکو: تحقق زیان ۱۲ ریالی / کاهش ۱۰۰ درصدی


کاشی تکسرام: تحقق سود ۱۰۴۲ ریالی / رشد ۴۳ درصدی


نورد آلومینیوم: تحقق سود ۱۴۳۲ ریالی / رشد ۶۷ درصدی


سموم علف کش: تحقق سود ۲۲۱ ریالی / رشد ۱۷۰ درصدی


فولاد خراسان: تحقق سود ۱۴۹۲ ریالی / رشد ۷۹ درصدی


توسعه معادن روی: تحقق سود ۵۸ ریالی / رشد ۵۷۰۰ درصدی


سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی: تحقق سود ۱۳ ریالی / رشد ۴۲۵ درصدی


سرمایه گذاری آوانوین: تحقق زیان ۱۷۰ ریالی / کاهش ۱۷ درصدی


سرمایه گذاری ایساتیس پویا: تحقق سود ۳۷ ریالی / کاهش ۹۵ درصدی


سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر: تحقق زیان ۱۰۳ ریالی / کاهش ۱۰۴ درصدی


فولاد کاویان: تحقق سود ۶۸۵ ریالی / رشد ۸۹ درصدی


برق و انرژی پیوند گستر پارس: تحقق سود ۳۴۸ ریالی / رشد ۲۴ درصدی


بیمه سامان: تحقق سود ۶۰۷ ریالی / کاهش ۷۹ درصدی


توسعه اقتصادی آرین: تحقق سود ۱۱۱ ریالی / کاهش ۹۳ درصدی


سیمان ممتازان کرمان: تحقق سود ۱۰۶۶ ریالی / رشد ۳۸ درصدی


سیمان ساوه: تحقق سود ۳۹۱۶ ریالی / رشد ۷۶ درصدی


سیدکو: تحقق سود ۲۰۷ ریالی / کاهش ۵۳ درصدی


سیمان فارس نو: تحقق سود ۲۶۸۶ ریالی / رشد ۶۸ درصدی


خودکفایی آزادگان: تحقق زیان ۲۰۴ ریالی / کاهش ۲۴۲ درصدی


لیزینگ ایرانیان: تحقق سود ۲۳۱ ریالی / رشد ۴ درصدی


فرآورده های نسوز آذر: تحقق سود ۶۷۳ ریالی / رشد ۳۶ درصدی


توکاریل: تحقق سود ۱۱۰ ریالی / کاهش ۸۳ درصدی


دوده صنعتی پارس: تحقق سود ۱۶۲۴ ریالی / رشد ۱۸۲ درصدی


مس افق کرمان: تحقق سود ۷۲ ریالی / رشد ۵۰ درصدی


کود شیمیایی اوره لردگان: تحقق زیان ۴ ریالی / رشد ۸۷ درصدی


پشمبافی توس: تحقق سود ۲۱ ریالی / رشد ۱۶۳ درصدی


لیزینگ رازی: تحقق زیان ۴۵ ریالی / رشد ۱۲ درصدی


هلدینگ داروپخش: تحقق سود ۷۱ ریالی / کاهش ۸۲ درصدی


سرمایه گذاری پارس آریان: تحقق زیان یک ریالی / رشد ۹۹ درصدی


گروه دارویی البرز: تحقق سود ۲۲۶ ریالی / کاهش ۵۹ درصدی


گروه صنعتی سدید: تحقق سود ۲ ریالی / کاهش ۷۵ درصدی


بیمه ما: تحقق سود ۷۴۲ ریالی / رشد ۲۴ درصدی


هلدینگ برکت: تحقق زیان ۲۳ ریالی / رشد ۱۰ درصدی


آتیه داده پرداز: تحقق سود ۳۵۷ ریالی / کاهش ۷۵ درصدی


کیسون: تحقق سود ۱۰۱ ریالی / کاهش ۹۲ درصدی


بیمه البرز: تحقق سود ۴۴۶ ریالی / کاهش ۲۰ درصدی


آما: تحقق سود ۵۸۹ ریالی / رشد ۱۸ درصدی


موتورسازان تراکتورسازی ایران: تحقق سود ۱۷۸ ریالی / کاهش ۸ درصدی


توسعه و عمران نائین: تحقق سود ۱۵ ریالی / رشد ۱۰۱ درصدی


سرمایه گذاری نیرو: تحقق سود ۱۱ ریالی / کاهش ۹۶ درصدی


ملی مس: تحقق سود ۱۲۴۲ ریالی / رشد ۱۵۶ درصدی


مرات پولاد: تحقق زیان ۵۳ ریالی / کاهش ۲۱۳ درصدی


شمال شرق شاهرود: تحقق سود ۱۴۴۱ ریالی / رشد ۴۳ درصدی


سرمایه گذاری گروه توسعه ملی: تحقق سود ۱۲۶ ریالی / کاهش ۵۸ درصدی


مس تکنار: تحقق سود ۷۵ ریالی / کاهش ۳۵ درصدی


نوش پونه مشهد: تحقق سود ۴۱۴ ریالی / رشد ۱۵ درصدی


فولاد آلیاژی ایران: تحقق سود ۹۸۲ ریالی / رشد ۷۴ درصدی


افرانت: تحقق سود ۴۶۷ ریالی / بدون تغییر


جوش و اکسیژن: تحقق زیان ۴۳۸۳ ریالی / کاهش ۶۲ درصدی


بیمه سینا: تحقق سود ۴۲۶ ریالی / کاهش ۴۴ درصدی


قاسم ایران: تحقق سود ۱۶۵ ریالی / کاهش ۵۲ درصدی


لوازم خانگی پارس: تحقق سود ۶۸۱ ریالی / رشد ۱۴ درصدی


نیروگاه زاگرس کوثر: تحقق سود ۱۰۸ ریالی / کاهش ۴۱ درصدی


سرماآفرین: تحقق سود ۶۶۲ ریالی / رشد ۶۱ درصدی


صورت های مالی سه ماهه منتهی به شهریور


سرمایه گذاری خوارزمی: تحقق سود ۱۸۳ ریالی / کاهش ۷۹ درصدی


سرمایه گذاری تامین اجتماعی: تحقق سود ۱۲ ریالی / کاهش ۹۸ درصدی


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0