خموتور

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

1401/05/29 10:42:40
پایانی:3,980
(-2.04%)
آخرین:3,881
(-4.47%)

تعداد معاملات:315
حجم:2.4M
ارزش معاملات:9.45B
حجم مبنا:3.69M
3,8604,266
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
125,389
3,881
3,930
128,3541
3144,496
3,880
3,940
14,5781
853,738
3,870
3,970
30,6152
2,234,739(93%)
109(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,346,739(98%)
91(99%)
172,000(7%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
60,000(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 81,598,726 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 102,637,595 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
11
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6431,6022,0132,507-
حمایت22,5072,4862,1503,135-
حمایت13,2873,2462,2873,52312,107
P4,1514,1304,1514,151-
مقاومت14,9314,8905,8484,77912,336
مقاومت25,7955,7745,9855,167-
مقاومت36,5756,5346,1235,795-


آخرین اخبار خموتور

نمایش اخبار قدیمی‌تر