ما

بيمه ما

1401/04/09 15:38:58
پایانی:4,439
(-0.06%)
آخرین:4,410
(-0.72%)

تعداد معاملات:103
حجم:1.08M
ارزش معاملات:4.8B
حجم مبنا:3.37M
4,1764,708
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,368
4,410
4,499
41,8172
111,000
4,370
4,500
4,4421
237,621
4,360
4,501
2,3521
352,412(57%)
33(92%)
حجمحقیقیتعداد
296,541(48%)
36(97%)
262,958(43%)
3(8%)
حجمحقوقیتعداد
318,829(52%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 47,404,753 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.30سرانه فروش حقیقی: 36,565,152 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.77
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5861,3441,8852,911-
حمایت22,9112,7902,0653,737-
حمایت13,7503,5082,2454,24813,272
P5,0754,9545,0755,075-
مقاومت15,9145,6726,9345,90113,571
مقاومت27,2397,1187,1146,412-
مقاومت38,0787,8367,2957,239-


آخرین اخبار ما

نمایش اخبار قدیمی‌تر