شدوص

دوده‌ صنعتي‌ پارس‌

1401/04/16 21:01:26
پایانی:12,110
(-0.65%)
آخرین:12,000
(-1.55%)

تعداد معاملات:183
حجم:609,222
ارزش معاملات:7.33B
حجم مبنا:1.23M
11,59012,790
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1421
11,980
12,040
39,3961
2923
11,970
12,180
1,6002
46,317
11,960
12,200
1,0001
526,907(86%)
70(99%)
حجمحقیقیتعداد
609,222(100%)
46(100%)
82,315(14%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 91,154,911 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 160,384,313 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
12
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
6
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,8068,5809,24010,353-
حمایت210,35310,2409,46011,361-
حمایت111,44611,2209,68011,98437,420
P12,99312,88012,99312,993-
مقاومت114,08613,86015,39914,00138,180
مقاومت215,63315,52015,61914,624-
مقاومت316,72616,50015,84015,633-


آخرین اخبار شدوص

نمایش اخبار قدیمی‌تر