شدوص

دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

1402/09/06 09:07:26
پایانی:23,090
(0.04%)
آخرین:23,330
(1.08%)

تعداد معاملات:2
حجم:20,859
ارزش معاملات:486M
حجم مبنا:664,011
21,47024,690
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1250
23,380
23,690
11,4323
12,000
23,370
23,700
40,1614
110,000
23,360
23,710
12,0002
20,859(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
20,859(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 240,817,155 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 481,634,310 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
13
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,9263,9205,9009,893-
حمایت29,8939,3906,56012,918-
حمایت112,84611,8407,22014,78746,840
P17,81317,31017,81317,813-
مقاومت120,76619,76024,37920,83847,700
مقاومت225,73325,23025,03922,707-
مقاومت328,68627,68025,70025,733-


آخرین اخبار شدوص

نمایش اخبار قدیمی‌تر