فسا

پتروشیمی فسا

1402/07/04 16:18:09
پایانی:1,078
(-0.18%)
آخرین:1,048
(-2.96%)

تعداد معاملات:42
حجم:1.45M
ارزش معاملات:1.52B
حجم مبنا:18.46M
1,0481,112
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
1,048
6,9501
000
1,055
46,0001
000
1,060
141,6512
1,455,292(100%)
23(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,455,292(100%)
16(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 68,208,903 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 98,050,298 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.44
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
11
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
6
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3683685770852-
حمایت2852853798982-
حمایت11,0231,0258261,0623,585
P1,1921,1931,1921,192-
مقاومت11,3631,3651,5631,3223,620
مقاومت21,5321,5331,5911,402-
مقاومت31,7031,7051,6201,532-


آخرین اخبار فسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر