فسا

پتروشیمی فسا

1401/05/22 01:37:26
پایانی:807
(-0.12%)
آخرین:799
(-1.11%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:12.28M
784832
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
319,355
785
799
43,5001
120,000
784
800
305,8653
000
801
30,0001
1,483,026(100%)
47(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,483,026(100%)
29(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 25,463,871 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 41,269,033 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
15
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3660649674722-
حمایت2722716682760-
حمایت17607496907842,383
P822816822822-
مقاومت18608499078602,399
مقاومت2922916915884-
مقاومت3960949924922-


آخرین اخبار فسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر