ملت

بیمه ملت

1401/05/29 10:59:22
پایانی:1,138
(-0.26%)
آخرین:1,141
(0%)

تعداد معاملات:152
حجم:4.3M
ارزش معاملات:4.87B
حجم مبنا:13.14M
1,0731,209
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
226,425
1,137
1,141
91,8911
18,000
1,135
1,142
106,6531
128,000
1,134
1,143
10,0001
3,652,985(85%)
65(97%)
حجمحقیقیتعداد
4,304,757(100%)
61(100%)
651,772(15%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 63,955,337 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 80,308,417 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
15
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3858850899964-
حمایت29649609151,038-
حمایت11,0531,0459311,0843,411
P1,1591,1551,1591,159-
مقاومت11,2481,2401,3541,2333,447
مقاومت21,3541,3501,3701,279-
مقاومت31,4431,4351,3861,354-


آخرین اخبار ملت

نمایش اخبار قدیمی‌تر