ملت

بیمه ملت

1402/09/15 10:44:01
پایانی:1,770
(-0.61%)
آخرین:1,741
(-2.24%)

تعداد معاملات:403
حجم:12.83M
ارزش معاملات:22.75B
حجم مبنا:12.26M
1,6571,905
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
140,800
1,746
1,775
348,7661
442,911
1,745
1,779
200,0001
3192,303
1,742
1,784
438,0003
13,649,648(94%)
153(99%)
حجمحقیقیتعداد
13,840,710(96%)
113(99%)
796,992(6%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
605,930(4%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 157,907,692 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.73سرانه فروش حقیقی: 216,796,961 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.37
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39028559661,171-
حمایت21,1711,1481,0031,341-
حمایت11,3461,2991,0401,4464,555
P1,6151,5921,6151,615-
مقاومت11,7901,7432,0011,7854,598
مقاومت22,0592,0362,0381,890-
مقاومت32,2342,1872,0762,059-


آخرین اخبار ملت

نمایش اخبار قدیمی‌تر