ملت

بيمه ملت

1402/03/18 12:16:21
پایانی:1,611
(-0.92%)
آخرین:1,595
(-1.9%)

تعداد معاملات:842
حجم:31.65M
ارزش معاملات:51B
حجم مبنا:12.26M
1,5131,739
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1209
1,592
1,595
14,0001
252,538
1,591
1,598
422,8282
1103,653
1,590
1,599
188,8742
25,007,565(79%)
250(99%)
حجمحقیقیتعداد
26,124,253(83%)
208(99%)
6,650,339(21%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
5,533,651(17%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 161,148,748 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 202,337,363 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36715697401,115-
حمایت21,1151,0647971,376-
حمایت11,3551,2538541,5384,757
P1,7991,7481,7991,799-
مقاومت12,0391,9372,3352,0604,826
مقاومت22,4832,4322,3922,222-
مقاومت32,7232,6212,4502,483-


آخرین اخبار ملت

نمایش اخبار قدیمی‌تر