ساوه

سيمان ساوه

1401/04/16 20:19:37
پایانی:52,300
(-2.6%)
آخرین:51,850
(-3.44%)

تعداد معاملات:423
حجم:935,828
ارزش معاملات:48.95B
حجم مبنا:286,807
51,05056,350
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
124,964
51,800
51,900
5281
2850
51,650
52,000
1,0001
12,000
51,550
52,400
371
210,475(42%)
147(97%)
حجمحقیقیتعداد
496,761(100%)
238(100%)
286,286(58%)
4(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 74,883,282 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 109,162,186 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.46
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت330,83331,90036,25038,466-
حمایت238,46639,00037,70145,113-
حمایت148,23349,30039,15049,219172,050
P55,86656,40055,86655,866-
مقاومت165,63366,70076,84962,513174,000
مقاومت273,26673,80078,29866,619-
مقاومت383,03384,10079,75073,266-


آخرین اخبار ساوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر