ساوه

سیمان ساوه

1403/01/06 12:29:46
پایانی:160,250
(0%)
آخرین:160,000
(-0.15%)

تعداد معاملات:0
حجم:376,285
ارزش معاملات:60.3B
حجم مبنا:1
152,250168,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
132
157,300
163,400
2001
1263
155,100
163,650
2,0555
1129
154,450
000
257,335(68%)
276(99%)
حجمحقیقیتعداد
321,928(86%)
272(98%)
118,950(32%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
54,357(14%)
6(2%)
سرانه خرید حقیقی: 149,412,803 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 189,665,301 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.27
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت396,90099,850107,825109,900-
حمایت2109,900111,375110,485122,085-
حمایت1128,800131,750113,142129,614437,900
P141,800143,275141,800141,800-
مقاومت1160,700163,650182,257153,985443,500
مقاومت2173,700175,175184,914161,514-
مقاومت3192,600195,550187,575173,700-


آخرین اخبار ساوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر