ساوه

سیمان ساوه

1402/03/02 09:23:08
پایانی:130,400
(0.96%)
آخرین:132,000
(2.2%)

تعداد معاملات:134
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
122,700135,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1119
132,000
132,600
11,3132
1306
131,700
132,650
501
12,050
131,200
132,800
7001
107,435(96%)
40(98%)
حجمحقیقیتعداد
110,071(99%)
57(98%)
4,100(4%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
1,464(1%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 350,238,100 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.39سرانه فروش حقیقی: 251,811,550 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.72
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
10
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
5
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت390,68393,275100,962103,466-
حمایت2103,466104,762103,527115,213-
حمایت1121,433124,025106,088122,470407,100
P134,216135,512134,216134,216-
مقاومت1152,183154,775172,711145,963418,150
مقاومت2164,966166,262175,272153,220-
مقاومت3182,933185,525177,837164,966-


آخرین اخبار ساوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر