ومهان

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
3
خرید
11
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
2
خرید
7
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,8363,9254,2724,443-
حمایت24,4434,4874,3884,974-
حمایت15,2265,3154,5045,30218,050
P5,8335,8775,8335,833-
مقاومت16,6166,7057,5156,36418,230
مقاومت27,2237,2677,6316,692-
مقاومت38,0068,0957,7477,223-

آخرین اخبار ومهان

نمایش اخبار قدیمی‌تر