آریا

پلیمر آریا ساسول

1402/09/06 09:14:15
پایانی:75,650
(0.19%)
آخرین:75,550
(0.06%)

تعداد معاملات:57
حجم:31,133
ارزش معاملات:2.35B
حجم مبنا:1
71,75079,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100
75,550
75,650
601
711,764
75,500
75,800
1331
44,120
75,450
75,850
3112
15,704(49%)
17(94%)
حجمحقیقیتعداد
31,784(100%)
26(100%)
16,080(51%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 69,882,800 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 92,479,215 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
13
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
7
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت364,41663,70067,90073,533-
حمایت273,53373,17569,30179,950-
حمایت181,21680,50070,70083,915264,450
P90,33389,97590,33390,333-
مقاومت198,01697,300107,09996,750269,200
مقاومت2107,133106,775108,498100,715-
مقاومت3114,816114,100109,900107,133-


آخرین اخبار آریا

نمایش اخبار قدیمی‌تر