آریا

پلیمر آریا ساسول

1401/07/09 14:20:48
پایانی:66,750
(-1.33%)
آخرین:65,850
(-2.66%)

تعداد معاملات:1,935
حجم:845,462
ارزش معاملات:55.85B
حجم مبنا:1.47M
64,30071,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3887
65,500
65,850
1,0001
2200
65,450
65,900
4,9933
53,450
65,400
66,000
2,2643
546,490(65%)
664(99%)
حجمحقیقیتعداد
833,690(99%)
879(99%)
298,972(35%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
11,772(1%)
5(1%)
سرانه خرید حقیقی: 54,937,059 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.87سرانه فروش حقیقی: 63,309,223 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.15
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت359,25058,65060,20062,950-
حمایت262,95062,65060,71765,318-
حمایت165,45064,85061,23366,781202,600
P69,15068,85069,15069,150-
مقاومت171,65071,05074,66671,518203,950
مقاومت275,35075,05075,18272,981-
مقاومت377,85077,25075,70075,350-


آخرین اخبار آریا

نمایش اخبار قدیمی‌تر