آريا

پليمر آريا ساسول

1401/07/15 13:13:31
پایانی:65,400
(-0.07%)
آخرین:65,100
(-0.53%)

تعداد معاملات:1,172
حجم:575,056
ارزش معاملات:37.59B
حجم مبنا:1.52M
62,20068,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3317
65,100
65,150
10,8253
24,518
65,050
65,200
25,2054
87,583
65,000
65,250
3691
270,056(47%)
315(99%)
حجمحقیقیتعداد
503,849(88%)
615(100%)
305,000(53%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
71,207(12%)
3(0%)
سرانه خرید حقیقی: 56,068,769 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.05سرانه فروش حقیقی: 53,580,040 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت359,25058,65060,20062,950-
حمایت262,95062,65060,71765,318-
حمایت165,45064,85061,23366,781202,600
P69,15068,85069,15069,150-
مقاومت171,65071,05074,66671,518203,950
مقاومت275,35075,05075,18272,981-
مقاومت377,85077,25075,70075,350-


آخرین اخبار آریا

نمایش اخبار قدیمی‌تر