آریا

پلیمر آریا ساسول

1401/03/02 01:02:12
پایانی:79,900
(0.12%)
آخرین:80,100
(0.37%)

تعداد معاملات:3,619
حجم:2.23M
ارزش معاملات:178B
حجم مبنا:1
75,85083,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2865
80,000
80,100
18,56313
72,290
79,950
80,150
15,05215
845,706
79,900
80,200
17,24523
1,233,181(55%)
1,634(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,546,201(69%)
1,368(100%)
1,003,316(45%)
5(0%)
حجمحقوقیتعداد
690,296(31%)
6(0%)
سرانه خرید حقیقی: 60,300,588 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 90,308,084 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت346,40044,10050,22560,950-
حمایت260,95059,80052,26870,309-
حمایت170,90068,60054,30976,091241,900
P85,45084,30085,45085,450-
مقاومت195,40093,100107,39094,809243,150
مقاومت2109,950108,800109,431100,591-
مقاومت3119,900117,600111,475109,950-


آخرین اخبار آریا

نمایش اخبار قدیمی‌تر