جهرم

پتروشیمی جهرم

1401/03/02 00:25:36
پایانی:885
(0.45%)
آخرین:905
(2.72%)

تعداد معاملات:504
حجم:16.57M
ارزش معاملات:14.67B
حجم مبنا:11.02M
855907
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
225,491
898
905
1,026,0006
1100,000
886
906
30,0001
81,122,997
885
907
4,204,50426
16,570,863(100%)
127(100%)
حجمحقیقیتعداد
16,170,875(98%)
159(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
399,988(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 115,474,124 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.28سرانه فروش حقیقی: 90,007,700 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.78
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
13
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
8
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3598622670669-
حمایت2669681686742-
حمایت17898137027872,717
P860872860860-
مقاومت19801,0041,1159332,747
مقاومت21,0511,0631,131978-
مقاومت31,1711,1951,1471,051-


آخرین اخبار جهرم

نمایش اخبار قدیمی‌تر