جهرم

پتروشيمي جهرم

1401/05/21 13:12:09
پایانی:744
(-0.13%)
آخرین:743
(-0.26%)

تعداد معاملات:82
حجم:1.93M
ارزش معاملات:1.43B
حجم مبنا:13.44M
723767
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
146,946
738
743
4,0001
1175,304
737
744
14,0002
110,000
736
745
14,8841
1,934,484(100%)
39(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,934,484(100%)
30(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 36,904,002 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 47,975,203 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.30
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
16
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3564548580645-
حمایت2645637591694-
حمایت16946786027252,213
P775767775775-
مقاومت18248088838242,238
مقاومت2905897894855-
مقاومت3954938905905-


آخرین اخبار جهرم

نمایش اخبار قدیمی‌تر