البرز

بيمه البرز

1401/05/27 18:32:49
پایانی:2,096
(0.96%)
آخرین:2,100
(1.15%)

تعداد معاملات:385
حجم:9.99M
ارزش معاملات:20.99B
حجم مبنا:11.53M
1,9522,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150,000
2,090
2,100
67,6421
150,000
2,089
2,113
671,5094
13,366
2,088
2,114
6,8402
8,482,398(85%)
133(98%)
حجمحقیقیتعداد
9,099,516(91%)
150(99%)
1,517,118(15%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
900,000(9%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 133,677,490 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.05سرانه فروش حقیقی: 127,150,570 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.95
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
8
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
6
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39919911,1761,360-
حمایت21,3601,3601,2371,642-
حمایت11,7301,7301,2991,8176,260
P2,0992,0992,0992,099-
مقاومت12,4692,4692,9002,3816,329
مقاومت22,8382,8382,9622,556-
مقاومت33,2083,2083,0232,838-


آخرین اخبار البرز

نمایش اخبار قدیمی‌تر