البرز

بیمه البرز

1401/05/29 09:38:29
پایانی:2,092
(-0.19%)
آخرین:2,063
(-1.57%)

تعداد معاملات:105
حجم:1.76M
ارزش معاملات:3.65B
حجم مبنا:11.53M
1,9712,221
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
2,067
2,090
30,7261
19,935
2,066
2,099
5,3702
230,000
2,065
2,100
15,3443
1,239,075(62%)
27(90%)
حجمحقیقیتعداد
1,992,290(100%)
36(100%)
753,215(38%)
3(10%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 96,005,366 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.83سرانه فروش حقیقی: 115,774,185 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.21
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
8
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
6
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39919911,1761,360-
حمایت21,3601,3601,2371,642-
حمایت11,7301,7301,2991,8176,260
P2,0992,0992,0992,099-
مقاومت12,4692,4692,9002,3816,329
مقاومت22,8382,8382,9622,556-
مقاومت33,2083,2083,0232,838-


آخرین اخبار البرز

نمایش اخبار قدیمی‌تر