داراب

پتروشیمی داراب

1401/05/22 02:45:27
پایانی:1,387
(-2.93%)
آخرین:1,387
(-2.93%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
1,3871,471
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
1,387
21,383,475238
000
1,400
74,6003
000
1,421
3,5501
7,900(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
7,900(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 5,478,650 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 10,957,300 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
6
خرید
16
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
11
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3810847937954-
حمایت29549729671,091-
حمایت11,1701,2079971,1764,161
P1,3141,3321,3141,314-
مقاومت11,5301,5671,7761,4514,161
مقاومت21,6741,6921,8061,536-
مقاومت31,8901,9271,8371,674-


آخرین اخبار داراب

نمایش اخبار قدیمی‌تر