آسيا

بيمه آسيا

1401/05/28 09:43:19
پایانی:1,642
(-2.02%)
آخرین:1,656
(-1.19%)

تعداد معاملات:385
حجم:11.83M
ارزش معاملات:19.43B
حجم مبنا:9.65M
1,5761,776
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
139,301
1,656
1,657
12,2001
110,000
1,651
1,659
25,0002
17,000
1,615
1,660
74,6853
8,709,263(38%)
142(99%)
حجمحقیقیتعداد
20,191,235(88%)
234(99%)
14,181,972(62%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
2,700,000(12%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 100,708,520 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.71سرانه فروش حقیقی: 141,683,794 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.41
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39239461,0641,136-
حمایت21,1361,1481,1041,317-
حمایت11,3961,4191,1431,4284,826
P1,6091,6211,6091,609-
مقاومت11,8691,8922,1681,7904,901
مقاومت22,0822,0942,2071,901-
مقاومت32,3422,3652,2472,082-


آخرین اخبار آسیا

نمایش اخبار قدیمی‌تر