آسیا

بیمه آسیا

1402/09/15 10:56:56
پایانی:2,188
(-2.45%)
آخرین:2,150
(-4.14%)

تعداد معاملات:477
حجم:9.4M
ارزش معاملات:20.69B
حجم مبنا:12.4M
2,0862,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
215,000
2,151
2,185
31,0122
3221,228
2,150
2,186
36,9361
110,000
2,146
2,187
328,2651
11,281,832(83%)
122(98%)
حجمحقیقیتعداد
13,533,716(100%)
126(99%)
2,262,099(17%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
10,215(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 202,333,183 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.86سرانه فروش حقیقی: 235,014,052 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.16
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
14
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38547611,0131,452-
حمایت21,4521,4051,0971,837-
حمایت11,8641,7711,1812,0766,917
P2,4622,4152,4622,462-
مقاومت12,8742,7813,3702,8477,036
مقاومت23,4723,4253,4543,086-
مقاومت33,8843,7913,5383,472-


آخرین اخبار آسیا

نمایش اخبار قدیمی‌تر