وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

1400/10/28 02:39:20
پایانی:11,360
(-0.61%)
آخرین:11,000
(-3.76%)

تعداد معاملات:296
حجم:2M
ارزش معاملات:22.14B
حجم مبنا:10.42M
10,86012,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2115,623
11,000
11,010
4,2281
2100,500
10,990
11,040
11,0691
3103,000
10,980
11,190
2,0001
461,974(23%)
92(94%)
حجمحقیقیتعداد
579,947(29%)
55(93%)
1,538,086(77%)
6(6%)
حجمحقوقیتعداد
1,420,113(71%)
4(7%)
سرانه خرید حقیقی: 57,043,746 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.48سرانه فروش حقیقی: 119,785,416 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,1067,7458,2879,553-
حمایت29,5539,3728,46810,382-
حمایت110,2769,9158,64910,89433,000
P11,72311,54211,72311,723-
مقاومت112,44612,08513,35012,55233,490
مقاومت213,89313,71213,53113,064-
مقاومت314,61614,25513,71213,893-


آخرین اخبار وصندوق

نمایش اخبار قدیمی‌تر