وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

1400/11/02 18:33:13
پایانی:11,080
(-0.35%)
آخرین:10,770
(-3.14%)

تعداد معاملات:362
حجم:2.26M
ارزش معاملات:24.78B
حجم مبنا:10.79M
10,57011,670
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
10,910
10,910
20,0001
5295,689
10,700
10,950
30,0003
1469
10,680
10,960
20,0001
520,347(23%)
81(93%)
حجمحقیقیتعداد
1,177,722(52%)
88(96%)
1,747,531(77%)
6(7%)
حجمحقوقیتعداد
1,090,156(48%)
4(4%)
سرانه خرید حقیقی: 71,178,330 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.48سرانه فروش حقیقی: 148,285,906 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,6407,2457,8379,220-
حمایت29,2209,0228,03510,125-
حمایت110,0109,6158,23210,68432,400
P11,59011,39211,59011,590-
مقاومت112,38011,98513,36712,49532,600
مقاومت213,96013,76213,56413,054-
مقاومت314,75014,35513,76213,960-


آخرین اخبار وصندوق

نمایش اخبار قدیمی‌تر