وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

1402/09/15 10:42:11
پایانی:17,240
(-0.51%)
آخرین:17,260
(-0.4%)

تعداد معاملات:518
حجم:5.18M
ارزش معاملات:89.21B
حجم مبنا:7.82M
16,12018,540
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
631,594
17,260
17,300
14,5371
1089,520
17,250
17,330
4,8842
1094,345
17,240
17,350
1,9691
1,681,137(31%)
77(93%)
حجمحقیقیتعداد
4,820,419(90%)
95(96%)
3,657,086(69%)
6(7%)
حجمحقوقیتعداد
517,804(10%)
4(4%)
سرانه خرید حقیقی: 376,400,024 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.43سرانه فروش حقیقی: 874,779,195 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,7869,98011,48014,593-
حمایت214,59314,19011,98016,885-
حمایت116,78615,98012,48018,30157,300
P20,59320,19020,59320,593-
مقاومت122,78621,98025,47922,88557,820
مقاومت226,59326,19025,97924,301-
مقاومت328,78627,98026,48026,593-


آخرین اخبار وصندوق

نمایش اخبار قدیمی‌تر