نوين

بيمه نوين

1401/05/21 12:51:09
پایانی:1,344
(0.67%)
آخرین:1,363
(2.09%)

تعداد معاملات:180
حجم:3.25M
ارزش معاملات:4.44B
حجم مبنا:11.16M
1,2551,415
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,303
1,363
1,366
4,5001
17,353
1,355
1,369
65,9983
130,000
1,350
1,370
106,3103
3,255,582(100%)
49(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,255,582(100%)
75(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 89,295,963 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.53سرانه فروش حقیقی: 58,340,029 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.65
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
9
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3738703813994-
حمایت29949768491,162-
حمایت11,1781,1438861,2664,035
P1,4341,4161,4341,434-
مقاومت11,6181,5831,8391,6024,088
مقاومت21,8741,8561,8761,706-
مقاومت32,0582,0231,9131,874-


آخرین اخبار نوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر