نوين

بيمه نوين

1401/05/28 09:11:57
پایانی:1,427
(5.39%)
آخرین:1,435
(5.98%)

تعداد معاملات:529
حجم:17.6M
ارزش معاملات:25.13B
حجم مبنا:10.51M
1,2731,435
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
332,369,795
1,435
1,498
4,0001
110,500
1,429
1,503
24,4743
27,127
1,425
1,565
19,0813
5,191,179(90%)
86(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,781,179(100%)
88(100%)
590,000(10%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 86,137,353 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.92سرانه فروش حقیقی: 93,747,073 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.09
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
11
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
5
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37867758851,018-
حمایت21,0181,0129211,186-
حمایت11,2261,2159581,2904,212
P1,4581,4521,4581,458-
مقاومت11,6661,6551,9111,6264,305
مقاومت21,8981,8921,9481,730-
مقاومت32,1062,0951,9851,898-


آخرین اخبار نوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر