افرا

افرانت

1401/02/29 23:23:42
پایانی:40,050
(-4.86%)
آخرین:40,000
(-4.98%)

تعداد معاملات:1,125
حجم:1.33M
ارزش معاملات:53.46B
حجم مبنا:1
40,00044,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
40,000
1,441,496305
000
40,100
5552
000
40,150
1,1722
1,300,701(97%)
700(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,334,585(100%)
240(100%)
33,884(3%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 74,418,678 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 222,708,871 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.99
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
9
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,4167,90013,25013,633-
حمایت213,63314,87515,03421,808-
حمایت126,81629,30016,81726,858120,000
P35,03336,27535,03335,033-
مقاومت148,21650,70063,18243,208121,250
مقاومت256,43357,67564,96548,258-
مقاومت369,61672,10066,75056,433-


آخرین اخبار افرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر