بورس۲۴
1400/12/01
17:02
معرفی پرسودترین سهم های منفی ترین روزهای بورس

در بهمن ماه عمده صنایع و سهم ها با افت قیمت مواجه شدند. از میان ۴۵ صنعت حاضر در بازار سرمایه ۳۳ صنعت بازدهی منفی داشتند و تنها ۱۲ صنعت با رشد ارزش همراه شدند.

معرفی پرسودترین سهم های منفی ترین روزهای بورس

بورس۲۴ : در بهمن ماه عمده صنایع و سهم ها با افت قیمت مواجه شدند. از میان ۴۵ صنعت حاضر در بازار سرمایه ۳۳ صنعت بازدهی منفی داشتند و تنها ۱۲ صنعت با رشد ارزش همراه شدند.


صدرنشین افت ارزش صنایع محصولات کامپیوتری با افت ۱۳ درصدی بود. پس از آن صنعت لاستیک و پلاستیک و صنعت استخراج سایر معادن که هر یک با بازدهی منفی ۱۱ درصدی مواجه شدند در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.


اما پربازده ترین صنعت بازار در بهمن ماه فرآورده های نفتی بود که حدود ۸ درصد رشد داشت. فلزات اساسی با بیش از ۳ درصد بازدهی مثبت در جایگاه دوم قرار گرفت.


در بین ۶۶۶ سهمی که در دوره یک ماهه بهمن در بازار داد و ستد شد ۴۵۷ سهم یعنی در حدود ۷۰ درصد از سهم ها بازدهی منفی داشتند. بازدهی ۲۰ سهم صفر بود اما ۱۸۸ سهم با رشد قیمت همراه شدند.


شسم، فبستم، وسالت، پشاهن، قچار، شتران، ثامان، بساما، شتهران، کپارس، کمنگنز، ولقمان، ددام، حفارس، خاور، درهآور، تپمپی، فولای، دتوزیع، حبندر، بتک، فولاد، غناب، رنیک، وکار، شپنا، تجلی، سپاها، شرنگی، بموتو، کابگن، کاذر، سشرق، بالبر، وفتخار، سرچشمه، قلرست و ونوین در صدر پربازده ترین سهم ها در بهمن ماه قرار گرفتند و بیشترین عایدی را به سهامداران خود دادند.


در مقابل خفولا، جهرم، انرژی۲، سفاسی، ثقزوی، حگردش، چکاوه، شسینا، پکرمان، ثغرب، انرژی۱، شتولی، وشمال، غشصفا، ونیرو، ریسمک، وسرمد، کبورس، پاسا، غکورش، شکف و حاریا بیشترین زیان را به سهامداران خود وارد کردند و با بیشترین افت قیمت مواجه شدند.


برترین بازدهی
برترین صنایع
انتهای خبر

0
0