کبورس

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
2
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
1
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,5934,3504,7155,566-
حمایت25,5665,4454,8366,124-
حمایت16,0535,8104,9586,46819,620
P7,0266,9057,0267,026-
مقاومت17,5137,2708,1217,58419,620
مقاومت28,4868,3658,2437,928-
مقاومت38,9738,7308,3658,486-

آخرین اخبار کبورس

نمایش اخبار قدیمی‌تر