انرژي1

نهادهاي مالي بورس انرژي

1401/05/21 16:42:21
پایانی:35,170
(-0.7%)
آخرین:33,650
(-4.99%)

تعداد معاملات:1
حجم:100,000
ارزش معاملات:3.36B
حجم مبنا:720,000
33,65037,190
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
33,650
3,700,00037
000000
000000
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
0(0%)
100,000(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
100,000(100%)
1(100%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3610-3,5202,67517,130-
حمایت217,13015,0654,74126,595-
حمایت125,39021,2606,80532,444100,950
P41,91039,84541,91041,910-
مقاومت150,17046,04060,49451,375100,950
مقاومت266,69064,62562,55857,224-
مقاومت374,95070,82064,62566,690-


آخرین اخبار انرژی۱

نمایش اخبار قدیمی‌تر