بورس۲۴
1401/05/04
10:24
بورس که در کسب بازدهی همه را بازنده کرد ؛ اما شما چقدر سود مجمع از شرکت ها طلبکار هستید؟

فورا سجام را ثبت نام کنید... باخت سهامدار ۴۷ شرکت بدون سود نقدی...

بورس که در کسب بازدهی همه را بازنده کرد ؛ اما شما چقدر سود مجمع از شرکت ها طلبکار هستید؟

بورس۲۴ : تاکنون ۴۰۱ شرکت بورسی و فرابورسی مجامع عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۰ را برگزار کرده اند.


از لحاظ ریالی بیشترین DPS ها را شرکت های فپنتا، جم پیلن، مارون، شبصیر، خراسان، نوری، شغدیر، سخاش، بوعلی، زاگرس و شرانل تقسیم کردند. این شرکت ها بالاترین سودآوری (از لحاظ مبلغی) را در بین کل شرکت های بازار سرمایه نیز داشتند.


در این بین لخزر، شیراز و کورز نیز سودآوری بالایی در سال ۱۴۰۰ داشتند اما در مجامع خود بخش کمی از سود محقق شده را بین سهامداران تقسیم کردند.


حال ببینیم کدام شرکت ها بیشترین درصد تقسیمی سود را داشتند؟


یعنی مبلغ تقسیمی آن ها نسبت به سودهای واقعی سال ۱۴۰۰ قابل توجه تر بود. تا کنون وطوبی با تقسیم ۲۲۰ درصدی سود نقدی در مجمع در رتبه نخست قرار گرفته است. آبین با تقسیم ۱۸۴ درصد از سود جایگاه دوم را به خود اختصاص داد. ونیرو که در مقام سوم قرار گرفته ۱۳۵ درصد تقسیمی داشت.


کزغال ۱۲۸ درصد، لخانه ۱۱۲ درصد، گنگین ۱۰۹ درصد، کتوسعه ۱۰۶ درصد، شخارک ۱۰۵ درصد، بیوتیک ۱۰۵ درصد، تنوین ۱۰۴ درصد، دشیری ۱۰۴ درصد، سهگمت ۱۰۳ درصد، جم پیلن ۱۰۲ درصد و شاراک ۱۰۱ درصد تقسیمی داشتند.


دفارا، فروژ و دپارس نیز کل مبلغ سود واقعی سال ۱۴۰۰ را میان سهامداران تقسیم کردند. سقاین، زمگسا، حخزر، سبهان، مارون و درازک نیز نزدیک به کل سود محقق شده (۹۹ درصد) را به سهامداران خود دادند.


در این میان ۴۷ شرکت سهامداران خود را دست خالی از مجمع بازگرداندند. از این تعداد ۲۰ شرکت به دلیل زیانده بودن موفق به توزیع سود نشدند که شامل فجوش، وگستر، وتوسکا، ساذری، وفتخار، بکهنوج، وآوا، خساپا، کآرا، شپترو، خودرو، گپارس، حاریا، مفاخر، خپارس، فبیرا، کازرو، ثاصفا، دهدشت و ممسنی هستند.


لازم است همه سهامداران در سامانه جامع اطلاعات سهامداران موسوم به سجام ثبت نام کنند تا سودهای امسل مجامع خود را بدون مراجعه به سیستم بانکی و بدون دردرسر دریافت نمایند.


سود نقدی
سود نقدی
انتهای خبر

0
0