سهگمت

سيمان‌هگمتان‌

1401/05/21 13:17:24
پایانی:27,970
(0.46%)
آخرین:28,250
(1.47%)

تعداد معاملات:60
حجم:191,534
ارزش معاملات:5.4B
حجم مبنا:536,289
26,17029,510
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200
28,090
28,300
3701
11,500
28,060
28,400
21,1704
1716
27,720
28,500
16,2632
434,204(96%)
39(98%)
حجمحقیقیتعداد
48,706(11%)
25(96%)
18,324(4%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
403,822(89%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 311,402,202 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.71سرانه فروش حقیقی: 54,492,272 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.17
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
6
خرید
17
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
5
خرید
10
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت320,16620,00021,37523,083-
حمایت223,08323,00021,83325,184-
حمایت125,66625,50022,29126,48283,750
P28,58328,50028,58328,583-
مقاومت131,16631,00034,20830,68485,250
مقاومت234,08334,00034,66631,982-
مقاومت336,66636,50035,12534,083-


آخرین اخبار سهگمت

نمایش اخبار قدیمی‌تر