سهگمت

سیمان‌هگمتان‌

1401/04/05 10:01:54
پایانی:28,140
(-0.88%)
آخرین:27,710
(-2.39%)

تعداد معاملات:29
حجم:208,471
ارزش معاملات:5.79B
حجم مبنا:501,672
26,69030,090
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
27,670
28,270
2191
22,741
27,660
28,300
3001
29,310
27,650
28,320
3,0001
208,471(100%)
9(100%)
حجمحقیقیتعداد
203,471(98%)
12(92%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
5,000(2%)
1(8%)
سرانه خرید حقیقی: 651,819,326 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.37سرانه فروش حقیقی: 477,139,495 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.73
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
9
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,11619,18521,22221,123-
حمایت221,12321,65721,90224,236-
حمایت126,26627,33522,58126,16093,530
P29,27329,80729,27329,273-
مقاومت134,41635,48540,23832,38694,750
مقاومت237,42337,95740,91734,310-
مقاومت342,56643,63541,59737,423-


آخرین اخبار سهگمت

نمایش اخبار قدیمی‌تر