سهگمت

سیمان‌هگمتان‌

1402/09/15 10:42:32
پایانی:60,710
(0.31%)
آخرین:61,000
(0.79%)

تعداد معاملات:119
حجم:88,841
ارزش معاملات:5.43B
حجم مبنا:291,516
56,29064,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1163
60,950
61,400
21,2246
22,777
60,940
61,580
5,6913
2558
60,920
61,590
9,9361
10,161(11%)
11(79%)
حجمحقیقیتعداد
88,841(100%)
18(100%)
78,680(89%)
3(21%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 56,079,482 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.19سرانه فروش حقیقی: 299,640,950 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.34
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت334,23033,97037,92042,390-
حمایت242,39042,26039,23748,425-
حمایت150,03049,77040,55352,154170,370
P58,19058,06058,19058,190-
مقاومت165,83065,57074,78664,225173,010
مقاومت273,99073,86076,10267,954-
مقاومت381,63081,37077,42073,990-


آخرین اخبار سهگمت

نمایش اخبار قدیمی‌تر