کتوسعه

توسعه صنایع و معادن کوثر

1402/09/06 09:15:49
پایانی:19,800
(-0.25%)
آخرین:19,700
(-0.75%)

تعداد معاملات:80
حجم:28,029
ارزش معاملات:554M
حجم مبنا:1
18,50021,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,794
19,700
19,800
20,24914
215,852
19,650
19,850
1784
1300
19,600
19,950
20,60112
28,707(100%)
12(100%)
حجمحقیقیتعداد
28,707(100%)
48(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 47,366,550 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.00سرانه فروش حقیقی: 11,841,637 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.25


آخرین اخبار کتوسعه

نمایش اخبار قدیمی‌تر