شخارك

پتروشيمي‌ خارك‌

1401/07/15 13:50:38
پایانی:36,210
(-0.08%)
آخرین:35,620
(-1.71%)

تعداد معاملات:95
حجم:73,245
ارزش معاملات:2.58B
حجم مبنا:2.4M
33,71038,770
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2496
35,500
35,620
18,5541
14,260
35,200
35,700
9001
1500
35,150
35,740
1691
25,627(35%)
29(91%)
حجمحقیقیتعداد
73,245(100%)
39(100%)
47,618(65%)
3(9%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 31,998,402 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.47سرانه فروش حقیقی: 68,005,165 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت332,90032,60033,35034,700-
حمایت234,70034,55033,60035,846-
حمایت135,90035,60033,85036,554111,090
P37,70037,55037,70037,700-
مقاومت138,90038,60040,34938,846112,080
مقاومت240,70040,55040,59939,554-
مقاومت341,90041,60040,85040,700-


آخرین اخبار شخارک

نمایش اخبار قدیمی‌تر