شبصير

توليدات پتروشيمي قائد بصير

1401/04/16 20:45:46
پایانی:103,750
(-1.98%)
آخرین:103,000
(-2.69%)

تعداد معاملات:554
حجم:491,548
ارزش معاملات:50.98B
حجم مبنا:1
99,500112,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,500
103,000
103,100
501
1567
102,950
103,450
14,4062
1351
102,900
104,000
4312
147,081(47%)
177(99%)
حجمحقیقیتعداد
171,737(55%)
111(97%)
164,700(53%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
140,044(45%)
3(3%)
سرانه خرید حقیقی: 86,212,733 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.54سرانه فروش حقیقی: 160,519,943 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.86
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت363,51659,17567,13783,783-
حمایت283,78381,61269,79395,950-
حمایت195,36691,02572,446103,466320,650
P115,633113,462115,633115,633-
مقاومت1127,216122,875141,453127,800324,800
مقاومت2147,483145,312144,106135,316-
مقاومت3159,066154,725146,762147,483-


آخرین اخبار شبصیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر