شبصير

توليدات پتروشيمي قائد بصير

1401/05/21 12:40:37
پایانی:99,800
(1.83%)
آخرین:100,800
(2.85%)

تعداد معاملات:590
حجم:383,761
ارزش معاملات:38.3B
حجم مبنا:1
92,150103,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
160
100,700
102,100
5,2422
1300
100,100
102,150
2002
1749
100,000
102,200
6,0139
337,538(88%)
107(97%)
حجمحقیقیتعداد
259,293(68%)
234(99%)
46,223(12%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
124,468(32%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 314,825,162 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.85سرانه فروش حقیقی: 110,587,356 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.35
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
4
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت375,21674,92579,23784,133-
حمایت284,13383,98780,67690,722-
حمایت192,46692,17582,11394,793299,250
P101,383101,237101,383101,383-
مقاومت1109,716109,425119,486107,972305,700
مقاومت2118,633118,487120,923112,043-
مقاومت3126,966126,675122,362118,633-


آخرین اخبار شبصیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر