سبهان

سيمان‌ بهبهان‌

1401/05/21 14:04:36
پایانی:38,490
(0.46%)
آخرین:39,400
(2.84%)

تعداد معاملات:112
حجم:63,382
ارزش معاملات:2.49B
حجم مبنا:389,712
36,40040,220
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
39,050
39,690
2,1201
11,000
39,000
39,740
2001
1200
38,810
39,800
1,4264
63,382(100%)
30(100%)
حجمحقیقیتعداد
63,382(100%)
59(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 81,319,106 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.97سرانه فروش حقیقی: 41,348,697 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
14
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
7
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت326,97626,45528,61231,813-
حمایت231,81331,55229,33235,109-
حمایت135,60635,08530,05137,146117,000
P40,44340,18240,44340,443-
مقاومت144,23643,71548,74843,739118,000
مقاومت249,07348,81249,46745,776-
مقاومت352,86652,34550,18749,073-


آخرین اخبار سبهان

نمایش اخبار قدیمی‌تر