سبهان

سیمان‌ بهبهان‌

1402/07/04 16:07:24
پایانی:107,080
(0.06%)
آخرین:106,450
(-0.52%)

تعداد معاملات:116
حجم:68,126
ارزش معاملات:7.29B
حجم مبنا:137,086
99,520114,500
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
141
106,450
107,470
2001
150
106,220
107,490
4111
1200
106,200
107,500
2,0472
63,426(93%)
39(98%)
حجمحقیقیتعداد
66,600(98%)
33(94%)
4,700(7%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
1,526(2%)
2(6%)
سرانه خرید حقیقی: 174,145,027 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.81سرانه فروش حقیقی: 216,106,909 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.24

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار سبهان

نمایش اخبار قدیمی‌تر