سبهان

سيمان‌ بهبهان‌

1401/04/16 21:22:20
پایانی:42,750
(-0.78%)
آخرین:41,900
(-2.76%)

تعداد معاملات:269
حجم:166,676
ارزش معاملات:7.06B
حجم مبنا:350,877
40,94045,240
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1530
41,900
42,730
2502
1149
41,890
42,960
1,0001
2360
41,880
42,990
10,0001
159,079(95%)
98(99%)
حجمحقیقیتعداد
153,069(92%)
65(97%)
7,597(5%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
13,607(8%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 69,394,155 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 100,672,303 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.45
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
13
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
7
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت324,04322,98026,67532,496-
حمایت232,49631,96527,90738,142-
حمایت138,82337,76029,13841,630135,450
P47,27646,74547,27647,276-
مقاومت153,60352,54061,16152,922136,750
مقاومت262,05661,52562,39256,410-
مقاومت368,38367,32063,62562,056-


آخرین اخبار سبهان

نمایش اخبار قدیمی‌تر