شغدیر

پتروشیمی غدیر

1401/05/29 10:08:15
پایانی:70,370
(-0.39%)
آخرین:70,200
(-0.63%)

تعداد معاملات:201
حجم:115,414
ارزش معاملات:8.01B
حجم مبنا:520,000
67,12074,180
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
194
69,920
70,200
10,1002
2285
69,910
70,280
1001
310,890
69,900
70,290
1,9342
77,527(67%)
104(98%)
حجمحقیقیتعداد
115,911(100%)
56(100%)
38,384(33%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 52,457,451 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.36سرانه فروش حقیقی: 145,654,590 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.78
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت357,18353,99058,87570,146-
حمایت270,14668,55060,50477,610-
حمایت176,72373,53062,13282,222249,900
P89,68688,09089,68689,686-
مقاومت196,26393,070104,46797,150253,090
مقاومت2109,226107,630106,095101,762-
مقاومت3115,803112,610107,725109,226-


آخرین اخبار شغدیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر