شغدير

پتروشيمي غدير

1401/04/16 21:27:33
پایانی:77,480
(-0.64%)
آخرین:77,890
(-0.11%)

تعداد معاملات:709
حجم:786,468
ارزش معاملات:60.93B
حجم مبنا:520,000
74,09081,870
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1639
77,850
77,910
9001
11,386
77,800
77,950
5421
1524
77,790
77,960
5001
395,917(50%)
275(98%)
حجمحقیقیتعداد
761,536(97%)
210(98%)
390,551(50%)
5(2%)
حجمحقوقیتعداد
24,932(3%)
4(2%)
سرانه خرید حقیقی: 111,547,815 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.40سرانه فروش حقیقی: 280,970,520 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.52
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت357,18353,99058,87570,146-
حمایت270,14668,55060,50477,610-
حمایت176,72373,53062,13282,222249,900
P89,68688,09089,68689,686-
مقاومت196,26393,070104,46797,150253,090
مقاومت2109,226107,630106,095101,762-
مقاومت3115,803112,610107,725109,226-


آخرین اخبار شغدیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر