کارام

صنایع سرام آرا

1403/01/06 09:26:18
پایانی:5,820
(0%)
آخرین:5,650
(-2.92%)

تعداد معاملات:0
حجم:9,186
ارزش معاملات:51.9M
حجم مبنا:3.43M
5,6505,990
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
5,650
24,762,927170
000
5,850
15,5001
000
5,900
15,5001
9,186(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
9,186(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 53,462,520 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 53,462,520 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00


آخرین اخبار کآرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر