زمگسا

كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌

1401/05/21 16:10:51
پایانی:17,890
(-0.66%)
آخرین:17,600
(-2.27%)

تعداد معاملات:111
حجم:303,001
ارزش معاملات:5.35B
حجم مبنا:838,457
17,11018,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
17,610
17,890
7,5002
15,660
17,600
17,900
3,0002
11,000
17,580
17,970
2,5001
173,001(57%)
42(98%)
حجمحقیقیتعداد
303,001(100%)
37(100%)
130,000(43%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 73,690,187 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 146,505,078 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.99
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,0639,30510,68713,586-
حمایت213,58613,20711,14815,699-
حمایت115,59314,83511,60917,00452,760
P19,11618,73719,11619,116-
مقاومت121,12320,36523,59021,22953,370
مقاومت224,64624,26724,05122,534-
مقاومت326,65325,89524,51224,646-


آخرین اخبار زمگسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر