اقتصاد آنلاین
1400/01/30
16:44
کدال‌نگر ۳۰فروردین۱۴۰۰ / جهش ۱۳۶درصدی سود شستا در ۹ماهه گذشته

این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال پرداخته و برخی از آن‌ها را تحلیل می‌کند. افزایش سرمایه ۳۹۸درصدی وتوسکا و افزایش سرمایه ۱۱۰درصدی آپ به تصویب هیات مدیره رسید. انرژی برای هر سهم ۸۹۰ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۶۰درصدی داشته است.

اقتصادآنلاین - هانا پاکمند ؛ کدال‌نگر ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ به بررسی برخی از اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخته است.


افزایش سرمایه

«انرژی»: هیات مدیره شرکت بورس انرژی ایران افزایش سرمایه ۲۰۰درصدی از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها را تصویب کرد.


«وتوسکا»: هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا افزایش سرمایه ۳۹۸درصدی از محل آورده نقدی را تصویب کرد.


«آپ»: حسابرس افزایش سرمایه ۱۱۰درصدی شرکت آسان پرداخت پرشین از محل سود انباشته را تایید کرد.


«ثالوند»: هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند افزایش سرمایه ۶۰درصدی از محل سود انباشته را تصویب کرد.


«گوهران»: حسابرس افزایش سرمایه ۶۲درصدی سرمایه گذاری توسعه گوهران امید از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامدارن فعلی،مطالبات حال شده و سود انباشته را تایید کرد.


اطلاعیه‌ها

«سباقر»: سیمان باقران تسویه بخشی از اصل بدهی تسهیلات بانک ملی را ۷درصد نسبت به کل دارایی و ۲۱درصد کل فروش در سال مالی قبل اعلام کرد.


صورت‌های مالی و گزارش‌های ماهانه

«فن آوا»: شرکت گروه فن آوا در ۳ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۲۴ریال زیان محقق کرد در حالی که در دوره قبل ۹ریال سود شناسایی کرده بود.


«حپارسا»: شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان در ۶ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۱۰۲۸ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۱۱۷درصدی داشته است.


«غدشت»: شرکت دشت مرغاب طی گزارش ۹ماهه منتهی به اسفند ۹۹ خود با ثبت فروش ۴۴۷میلیارد تومانی، به ازای هر سهم سودی بالغ بر ۶۳۶۴ریال ساخته است. همچنین سودآوری شرکت نسبت به دوره مالی مشابه سال گذشته بیش از ۳۸۰درصد رشد داشته است.


«شتوکا»: شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان در ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۲۰۰۳ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۶۶درصدی داشته است.


«سیمرغ»: شرکت سیمرغ در ۳ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۶۶۱ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۳۵۱درصدی داشته است.


«انرژی»: شرکت بورس انرژی ایران در ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۸۹۰ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۶۰درصدی داشته است.


«توسن»: شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین، در ۳ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ حدود ۵۸میلیارد تومان درآمد داشت که ۳۰میلیارد تومان متعلق به اسفند ماه می باشد. همچنین توسن، برای هر سهم ۳۱ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ۹۲درصدی داشته است.


«کپرور»: شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش کپرور در اسفند ماه بیش از ۱۱۰میلیارد تومان فروش داشته است.


«ونیکی»: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در ۳ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۱۷۵ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ۳۰درصدی داشته است.


«شستا»: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در ۹ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ با سرمایه ۱۴۲۰۰میلیارد تومان ، ۵۹۷ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است. گفتنی است در این دوره درآمد سود سهام ۱۲۳درصد و سود فروش سرمایه گذاری ها با افزایش ۱۱۳درصدی به هشت هزار و ۶۸۰میلیارد تومان رسیده است. همچنین سود خالص ۹ماهه حدود هشت هزار و ۴۷۰میلیارد تومان می‌باشد.


«وملت»: شرکت سرمایه گذاری ملت در ۳ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۸ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره قبل ۴۱درصد افزایش زیان داشت.


«ولغدر»: شرکت لیزینگ خودرو غدیر در ۳ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۸۲ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل ۳۸درصد کاهش داشت.


«دکپسول»: شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۳۷۹۳ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۲۰۹درصدی داشته است.


«حتوکا»: شرکت حمل و نقل توکا در ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۸۲۱ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۲۳۱درصدی داشته است.


«وپست»: شرکت پست بانک ایران در ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۲۱۱۸ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۶۰۳درصدی داشته است.


«سپاها»: شرکت سیمان سپاهان در ۶ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۵۰۸ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۲۸۴درصدی داشته است.


«سفارس»: شرکت سیمان فارس در ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۲۶۴۵ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۹۵درصدی داشته است. سود خالص در این دوره به ۶۲میلیارد تومان رسید.


«کفپارس»: شرکت فرآورده های نسوز پارس در ۳ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۵۵ریال سود محقق کرد در حالی که در دوره قبل ۷ریال زیان ساخته بود.


«قشهد»: شرکت شهد در ۶ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۱۰۱۶ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۲۲۴درصدی داشته است.


«دیزدباد»: شرکت مرغ مادر دیز باد، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰را منتشر کرد. طبق این گزارش دیزباد در اسفند ماه حدود ۲۸میلیارد تومان فروش داشته است.


«آ.س.پ»: شرکت آ.س.پ در ۶ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۷۰ریال زیان محقق کرد، که در دوره مشابه قبل ۳۸ریال زیان بود.


«زگلدشت»: شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ با سرمایه ۷۰میلیارد تومان برای هر سهم ۵۹۶ریال سود محقق کرد، که با احتساب افزایش سرمایه، ۲۵درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.


«وهنر»: شرکت گروه توسعه هنر ایران در ۳ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۶۰ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۸۱درصدی داشته است.


«بموتو»: شرکت موتوژن در ۶ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ مبلغ ۴۵۸۹ریال سود محقق کرده است که ۱۵۵درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. در این دوره درآمدهای عملیاتی ۷۷درصد و سود عملیاتی ۱۶۳درصد رشد داشته است.


«اپال»: شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس، در ۱۲ماهه منتهی به دی ۹۹ برای هر سهم ۷۰۲ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۲۸درصدی داشته است.


«اتکای»: شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در ۳ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۱۰۹ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ۱۷درصدی داشته است.


«سمازن»: شرکت سیمان مازندران در ۳ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۳۴۳ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۱۰۳درصدی داشته است.


«وآداک»: شرکت صنعت و تجارت آداک، در ۶ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۲۶۵ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل کاهش ۳۲درصدی داشته است.


«سیمرغ»: شرکت سیمرغ در ۳ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۶۶۱ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۳۵۱درصدی داشته است.


«کآرا»: شرکت صنایع سرام آرا در ۱۲ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۲۵ریال سود محقق کرد در حالی که در دوره قبل ۱۷ریال زیان شناسایی کرده بود.


«دیران»: شرکت ایران دارو در ۳ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۳۰۰ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۶۳درصدی داشته است.


«بگیلان»: شرکت توسعه مسیر برق گیلان در ۶ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۱۶۲ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۸۱درصدی داشته است.


«وآذر»: شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان در ۶ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۱۰۸۲ریال سود محقق کرد در حالی که در دوره قبل ۲۱۳ریال زیان شناسایی کرده بود.


«بهپاک»: شرکت صنعتی بهپاک در ۳ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۱۶۱۴ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۶۶۲درصدی داشته است.


«ثپردیس»: شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس در ۶ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۶ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ۹۲درصدی داشته است.


«وخارزم»: شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در ۹ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۸۲۴ریال سود محقق کرد که با احتساب افزایش سرمایه، به نسبت دوره قبل رشد ۶۵۱درصدی داشته است.


«وارس»: شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا در ۳ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۲ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ۹۵درصدی زیان داشته است.


«وبرق»: شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین در ۶ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۷ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل کاهش ۳۶درصدی داشته است.


«ثفارس»: شرکت عمران و توسعه فارس در ۶ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۹۱ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۹۴درصدی داشته است.


«گکیش»: شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران-کیش، در ۶ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۷ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ۷۹درصدی داشته است.


«نسوز پارس»: شرکت فرآورده‌های نسوز پارس در ۳ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۵۵ریال سود محقق کرد در حالی که در دوره قبل ۷ریال زیان ساخته بود.


«قشهد»: شرکت شهد، در ۶ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۱۰۱۶ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۲۲۴درصدی داشته است


«ثنور»: شرکت سرمایه‌گذاری کوه نور در ۹ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۱۷۲ریال سود محقق کرد، که با احتساب افزایش سرمایه، ۱۰۲۲درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.


«ثنوسا»: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل در ۶ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۹۸ریال زیان محقق کرد، که در دوره مشابه قبل ۸۹ریال سود بود.


«وصنا»: شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در ۳ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۶۳۴ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ۲۵۵درصدی داشته است.


انتهای خبر

0
0