وپست

پست بانك ايران

1401/05/28 09:17:09
پایانی:4,207
(-1.42%)
آخرین:4,227
(-0.96%)

تعداد معاملات:356
حجم:8.98M
ارزش معاملات:37.81B
حجم مبنا:6.55M
4,0554,481
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
144,588
4,225
4,227
7,0001
211,400
4,214
4,228
95,1391
120,000
4,211
4,230
40,0001
6,957,494(52%)
187(98%)
حجمحقیقیتعداد
13,440,598(100%)
181(99%)
6,495,730(48%)
4(2%)
حجمحقوقیتعداد
12,626(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 156,525,012 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 312,401,081 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
13
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
7
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,8012,8203,0543,251-
حمایت23,2513,2613,1323,609-
حمایت13,7393,7583,2103,83112,553
P4,1894,1994,1894,189-
مقاومت14,6774,6965,2434,54712,680
مقاومت25,1275,1375,3214,769-
مقاومت35,6155,6345,3995,127-


آخرین اخبار وپست

نمایش اخبار قدیمی‌تر