وپست

پست بانک ایران

1401/05/22 01:42:39
پایانی:4,092
(-0.07%)
آخرین:4,100
(0.12%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:6.55M
3,8914,299
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,500
4,082
4,100
68,5781
3900,000
4,080
4,116
10,0001
2500,000
4,075
4,123
1,2471
4,631,567(62%)
136(97%)
حجمحقیقیتعداد
7,130,269(95%)
148(99%)
2,898,702(38%)
4(3%)
حجمحقوقیتعداد
400,000(5%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 139,355,677 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.71سرانه فروش حقیقی: 197,142,302 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.41
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
7
خرید
15
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
8
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7162,6932,9273,209-
حمایت23,2093,1973,0053,567-
حمایت13,6543,6313,0833,78912,276
P4,1474,1354,1474,147-
مقاومت14,5924,5695,1164,50512,370
مقاومت25,0855,0735,1944,727-
مقاومت35,5305,5075,2725,085-


آخرین اخبار وپست

نمایش اخبار قدیمی‌تر