دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

1401/05/18 18:41:59
پایانی:44,500
(0.11%)
آخرین:45,000
(1.23%)

تعداد معاملات:125
حجم:98,716
ارزش معاملات:4.4B
حجم مبنا:338,601
41,80047,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
44,700
45,000
8901
12,000
44,600
45,050
3,0001
13,000
44,550
45,100
1201
98,716(100%)
37(100%)
حجمحقیقیتعداد
98,716(100%)
63(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 118,726,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.70سرانه فروش حقیقی: 69,727,968 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.59
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
15
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
6
خرید
9
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت332,40032,90034,85035,800-
حمایت235,80036,05035,50038,779-
حمایت140,20040,70036,15040,620132,800
P43,60043,85043,60043,600-
مقاومت148,00048,50053,04946,579133,900
مقاومت251,40051,65053,69948,420-
مقاومت355,80056,30054,35051,400-


آخرین اخبار دکپسول

نمایش اخبار قدیمی‌تر