دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

1402/09/15 10:38:46
پایانی:82,650
(-0.95%)
آخرین:83,950
(0.59%)

تعداد معاملات:175
حجم:164,540
ارزش معاملات:13.59B
حجم مبنا:1
77,65089,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1113
83,950
84,300
11
42,050
83,850
84,350
4892
43,489
83,250
84,400
22,5671
44,040(27%)
40(91%)
حجمحقیقیتعداد
96,752(59%)
30(94%)
120,500(73%)
4(9%)
حجمحقوقیتعداد
67,788(41%)
2(6%)
سرانه خرید حقیقی: 90,997,650 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.34سرانه فروش حقیقی: 266,551,760 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.93
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
7
خرید
16
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
6
خرید
9
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت348,40048,12553,61259,650-
حمایت259,65059,51255,44368,034-
حمایت170,35070,07557,27173,215242,450
P81,60081,46281,60081,600-
مقاومت192,30092,025104,82889,984245,950
مقاومت2103,550103,412106,65695,165-
مقاومت3114,250113,975108,487103,550-


آخرین اخبار دکپسول

نمایش اخبار قدیمی‌تر