گوهران

سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد

1401/04/16 21:43:16
پایانی:5,310
(-0.74%)
آخرین:5,330
(-0.37%)

تعداد معاملات:215
حجم:919,921
ارزش معاملات:4.8B
حجم مبنا:2.82M
5,0905,610
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
117,804
5,330
5,340
9,9351
123,654
5,280
5,350
51,9931
12,217
5,220
5,360
30,0001
90,783(37%)
17(94%)
حجمحقیقیتعداد
245,783(100%)
35(100%)
155,000(63%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 28,356,337 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 37,288,792 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
14
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,2404,2304,4354,660-
حمایت24,6604,6554,5034,973-
حمایت15,0605,0504,5715,16616,160
P5,4805,4755,4805,480-
مقاومت15,8805,8706,3485,79316,320
مقاومت26,3006,2956,4165,986-
مقاومت36,7006,6906,4856,300-


آخرین اخبار گوهران

نمایش اخبار قدیمی‌تر