حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

1402/09/06 09:14:58
پایانی:3,160
(0.03%)
آخرین:3,171
(0.37%)

تعداد معاملات:30
حجم:144,835
ارزش معاملات:460M
حجم مبنا:4.8M
2,9383,380
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150,000
3,172
3,198
15,2203
4108,881
3,171
3,199
39,6472
24,087
3,170
3,200
11,8004
144,835(100%)
17(100%)
حجمحقیقیتعداد
144,835(100%)
10(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 26,922,270 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 45,767,860 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.70
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5141,3091,7412,582-
حمایت22,5822,4791,8853,241-
حمایت13,2413,0362,0293,64911,576
P4,3094,2064,3094,309-
مقاومت14,9684,7635,7704,96811,748
مقاومت26,0365,9335,9145,376-
مقاومت36,6956,4906,0586,036-


آخرین اخبار حتوکا

نمایش اخبار قدیمی‌تر