حپارسا

توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان

1401/05/28 09:17:09
پایانی:37,600
(0.8%)
آخرین:37,600
(0.8%)

تعداد معاملات:175
حجم:309,248
ارزش معاملات:11.66B
حجم مبنا:398,937
35,10039,500
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
327,615
37,600
37,800
1,9042
315,977
37,150
37,850
2351
12,951
37,000
37,900
11,0383
119,934(97%)
37(97%)
حجمحقیقیتعداد
121,434(98%)
41(98%)
4,000(3%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
2,500(2%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 121,878,875 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.09سرانه فروش حقیقی: 111,363,863 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.91
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
18
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
12
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت327,30027,17528,91230,900-
حمایت230,90030,83729,49233,554-
حمایت134,25034,12530,07135,195111,300
P37,85037,78737,85037,850-
مقاومت141,20041,07545,12840,504113,200
مقاومت244,80044,73745,70742,145-
مقاومت348,15048,02546,28744,800-


آخرین اخبار حپارسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر