حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

1403/01/06 22:25:36
پایانی:59,650
(0%)
آخرین:58,900
(-1.25%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
55,50063,800
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
12
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
7
خرید
6
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت343,10042,42547,58754,100-
حمایت254,10053,76249,30961,988-
حمایت163,75063,07551,02966,861219,300
P74,75074,41274,75074,750-
مقاومت184,40083,72595,77082,638223,200
مقاومت295,40095,06297,49087,511-
مقاومت3105,050104,37599,21295,400-


آخرین اخبار حپارسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر