اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1402/08/01
14:21
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌...

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️


🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢


❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️✴️#ورود_پول_هوشمند💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند:💢 فعالیتهای ورزشی:


💢 فعالیتهای هنری:


💢 خدمات فنی و مهندسی:


💢اطلاعات و ارتباطات:


💢 رایانه:


💢 فعالیت مهندسی:


💢انبوه سازی: #آ_س_پ


💢 فعالیتهای کمکی:


💢بیمه: #ورازی، #وسرمد، #ما، #بساما


💢 مخابرات:


💢حمل و نقل:


💢حمل و نقل آبی:


💢سایرواسطه گری های مالی: #ولملت، #ولصنم، #ولتجار


💢 بانک ها: #سامان، #وبملت، #سامان۲


💢 سرمایه گذاریها: #وهامون، #بهیر، #پردیس


💢 هتل:


💢محصولات کانی غیرفلزی: #کفپارس، #کگاز، #کقزوی


💢سیمان: #سدشت، #سیلام، #سفارس


💢 کاشی: #کحافظ، #کسعدی


💢تجارت عمده:


💢خرده فروشی:


💢پیمانکاری صنعتی:


💢 محصولات شیمیایی: #بوعلی، #شکربن، #شدوص، #شگامرن


💢 دارویی: #کی_بی_سی، #دپارس


💢محصولات غذایی: #غالبر، #غبهنوش


💢عرضه برق و گاز: #بفجر


💢 شرکتهای چند رشته ای:


💢قندوشکر: #قشرین


💢 خودرو:


💢 دستگاه های ارتباطی:


💢 ماشین آلات برقی: #بسویچ، #بشهاب، #بالبر


💢ماشین آلات:


💢ساخت محصولات فلزی:


💢فلزات اساسی: #فوکا، #زنگان


💢 تولید محصولات کامپیوتری: #نیان


💢 فرآورده‌های نفتی:


💢 لاستیک: #پلوله، #پلاست


💢 منسوجات: #نبروج


💢انتشار:


💢 محصولات چوبی: #چفیبر


💢 محصولات کاغذی:


💢دباغی:


💢 استخراج کانه های فلزی:


💢 استخراج سایر معادن:


💢 استخراج نفت و گاز: #حفاری


💢 استخراج زغال سنگ:


💢زراعت: #زملارد، #زشریف، #تلیسه⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0