پرديس

سرمايه گذاري پرديس

1401/05/20 10:58:59
پایانی:2,615
(0.8%)
آخرین:2,650
(2.15%)

تعداد معاملات:336
حجم:4.16M
ارزش معاملات:10.92B
حجم مبنا:5.73M
2,4392,749
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,739
2,627
2,664
5,0001
110,000
2,626
2,665
15,6102
12,867
2,624
2,666
35,0002
4,162,149(100%)
79(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,152,149(100%)
116(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
10,000(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 137,772,400 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.47سرانه فروش حقیقی: 93,602,324 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.68
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6741,6391,8072,047-
حمایت22,0472,0291,8632,304-
حمایت12,3482,3131,9192,4637,898
P2,7212,7032,7212,721-
مقاومت13,0222,9873,3802,9787,990
مقاومت23,3953,3773,4363,137-
مقاومت33,6963,6613,4923,395-


آخرین اخبار پردیس

نمایش اخبار قدیمی‌تر