شگامرن

مجتمع پترو صنعت گامرون

1402/09/15 10:41:11
پایانی:193,300
(0%)
آخرین:195,000
(0.87%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
183,650202,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
194,500
2001
000
195,000
2,0001
000000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
8
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3496,833499,725554,462603,416-
حمایت2603,416604,862572,722687,055-
حمایت1715,783718,675590,961738,7272,484,450
P822,366823,812822,366822,366-
مقاومت1934,733937,6251,065,338906,0052,505,300
مقاومت21,041,3161,042,7621,083,577957,677-
مقاومت31,153,6831,156,5751,101,8371,041,316-


آخرین اخبار شگامرن

نمایش اخبار قدیمی‌تر