ولملت

واسپاری ملت

1401/02/31 07:12:03
پایانی:3,818
(0%)
آخرین:3,818
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:3.92M
3,5894,047
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
123,946
3,650
000
000000
000000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
18
خرید
7
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
15
خرید
4
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4561,6922,0461,928-
حمایت21,9282,0462,1642,469-
حمایت12,8733,1092,2822,80411,454
P3,3453,4633,3453,345-
مقاومت14,2904,5265,3533,88611,454
مقاومت24,7624,8805,4714,221-
مقاومت35,7075,9435,5894,762-


آخرین اخبار ولملت

نمایش اخبار قدیمی‌تر